Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Pieniądze (fot. tcz.pl)
Tczew - Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły z powodu COVID-19 został ponownie przedłużony. Uprawnieni będą mogli z niego skorzystać do 9 maja.

Mimo, że placówki oświatowe, z których korzystają młodsze dzieci są obecnie co do zasady otwarte to dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 9 maja. Zdarzają się bowiem sytuacje, że z powodu pandemii poszczególne placówki są zamknięte, bo np. wychowawcy są objęci izolacją bądź kwarantanną lub funkcjonują w ograniczonym zakresie i przyjmują tylko część dzieci. W tym wypadku rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdyż placówka nie zapewnia opieki. Świadczenie nie przysługuje natomiast, jeśli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

- Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają opiekunowie dzieci do 8. roku życia oraz dzieci  (także pełnoletnich) niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Świadczenie należy się też, gdy z powodu Covid-19 dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.

Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę gdyż np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku przyznawanego na ogólnych zasadach. Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku należy złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą oświadczenie powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych np. elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Drukuj
Prześlij dalej