Wyższy limit przychodu dla świadczeń postojowych  

ZUS (fot. Tcz.pl)
Tczew - Wyższy limit przychodu dla świadczeń postojowych  
Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu i wynosi 15 994,41 zł. 

Od kwietnia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło) mogą ubiegać się o świadczenie postojowe.
Ta forma wsparcia przysługuje, jeśli zawarta przed 1 kwietnia 2020 r umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w następstwie COVID-19. Nie można też mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

- W przypadku wniosków o postojowe składanych po raz pierwszy (czyli za pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego) ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł. Ponieważ przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło 5 331,47 zł, od czerwca limit uległ zmianie. To oznacza, że dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu jest to kwota 15 994,41 zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Wnioski mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Żeby otrzymać świadczenie postojowe po raz kolejny trzeba złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Służy do tego formularz RSP-CK. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.


Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można też sprawdzić szczegóły już złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek.
Do tej pory na Pomorzu ZUS wypłacił blisko 117 tys. świadczeń postojowych. Kwota tego wypłaconego wsparcia to 227 mln zł.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej