Gdzie na terenie powiatu szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

Starostwo Powiatowe (fot. tcz.pl)
Tczew - Gdzie na terenie powiatu szukać bezpłatnej pomocy prawnej?
Zmiany w zakresie bezpłatnego poradnictwa. Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.
 
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
 
- W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego,  adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę. - mówi Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie.
 
Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:


- Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
 
REJESTRACJA

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Dla  osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE W 2019 ROKU*

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca prawny Paweł Galiński.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:

Poniedziałek od 13.00 do 17.00
Wtorek od 13.00 do 17.00
Środa od 13.00 do 17.00
Czwartek od 8.30 do 12.30
Piątek od 8.30 do 12.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PELPLINIE W 2019 ROKU*

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Piotr Dworak.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pelplinie zlokalizowany jest
w pomieszczeniu nr 013 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie przy ul. Sambora 5.

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:

Poniedziałek od 12.30 do 16.30
Wtorek od 12.30 do 16.30
Środa od 8.30 do 12.30
Czwartek od 8.00 do 12.00
Piątek od 8.00 do 12.00

* punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU

1) PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W TCZEWIE *

Punkt w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:

Poniedziałek od 7.30 do 11.30
Wtorek od 7.30 do 11.30
Środa od 7.30 do 11.30
Czwartek od 13.00 do 17.00
Piątek od 13.00 do 17.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, KRS 0000217093.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczyć doradca obywatelski.

2) PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W GNIEWIE*

Punkt w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10 (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku).

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

* punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:

Poniedziałek od 8.00 do 12.00
Wtorek od 8.00 do 12.00
Środa od 13.00 do 17.00
Czwartek od 8.00 do 12.00
Piątek od 8.00 do 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, KRS 0000217093.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczyć doradca obywatelski.


3) PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W SUBKOWACH*

Punkt w Subkowach zlokalizowany jest w pomieszczeniu biurowym nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Subkowach przy ul. Józefa Wybickiego 19a

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych** w punkcie:

Poniedziałek od 9.00 do 13.00
Wtorek od 12.00 do 16.00
Środa od 9.00 do 13.00
Czwartek od 9.00 do 13.00
Piątek od 9.00 do 13.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w miejscowości Brusy przy ul. Dworcowej 18, KRS 0000291352.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać radca prawny.

*punkt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

**osoba uprawniona to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (7)
dodaj komentarz

 • +7

  obywatel_gość

  10.01.2019, 10:08

  pomoc prawna

  Pomoc prawna to kpina z obywatelea.W 2016r bylam w Starostwie w biurze pomocy prawnej i co wielka kpina z obywatela.Spiacy prawnik z marna wiedza prawnika (moze tak udawal bo za darmo) podal wniosek do wypelnienia ,gdy zadawalam pytania i merytorycznie oczekiwalam na nie odpowiedzi z zakresu prawa cywilnego zawiodlam sie majac na uwadze otrzymania doglebnych informacji powolujacych sie na kodeks cywilny i kodeks postepowania cywilnego nic z tego potraktowana zostalam jak intuz aby tylko wypelnic wniosek i za beznadziejna pomoc otrzyma od panstwa(podatnika) zaplate. jezeli dalej maja udzielac pomocy prawnej tacy adwokaci co podjeli sie takiego swiadczenia i lekcewazenia obywatela to uwazam ,ze to stracone srodki z budzetu Panstwa ,a adwokacina co taka pomoc udziela powinien sie wstydzic ,ze wykorzystuje powiezone zadania ,a obywatela traktuje za smiecia.

  Odpowiedz
  IP: 82.253.xx6.xx5 
 • +1

  Jacek_gość

  10.01.2019, 10:24

  Powiem szczerze. Byłem w Starostwie u rzecznika praw konsumenta. Bardzo miła, rzeczowa i fachowa pomoc. Dziękuję.

  Odpowiedz
  IP: 85.222.xx7.xx2 
 • +1

  Barbara_gość_gość_gość_gość

  10.01.2019, 13:08

  Rzecznik konsumentów

  Ja również mam bardzo dobre zdanie o naszym rzeczniku P. Przemku i całej jego ekipie . Profesjonalny ,i życzliwy a przy tym zna się na swojej pracy .

  Cytuj
  IP: 188.146.xx3.xx2 
  +1

  ewa_gość

  10.01.2019, 15:10

  Potwierdzam,bardzo kompetentna i konkretna osoba. Jestem zadowolona ze sposobu załatwienia sprawy dotyczącej mojej mamy i dziękuję za okazaną pomoc.

  Cytuj
  IP: 178.235.xx4.xx0 
  +3

  hmm_gość

  11.01.2019, 08:06

  inny

  rzecznik to inna osoba, niż pan z pomocy prawnej, to dwa różne stanowiska, z tego co kojarzę..

  Cytuj
  IP: 195.191.xx0.xx2 
 • +3

  obywatel_gość

  10.01.2019, 11:04

  a kiedy będą...

  darmowi fryzjerzy, mechanicy, budowlańcy, lekarze. Długo by wymieniać, bo dlaczego niby tylko prawnicy? Jeśli państwo degraduje jedną grupę zawodową to winno sprawiedliwie kolejne. Poza tym jakie NIEODPŁATNE skoro takie organizacje pozarządowe z tego wyśmienicie żyją. Wiem z doświadczenia. Po co te kłamstwa...

  Odpowiedz
  IP: 77.115.xx7.xx5 
 • -1

  disck_gość

  11.01.2019, 07:55

  Nieodpłatne dla obywateli deklu

  Cytuj
  IP: 195.191.xx0.xx2 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.