184 mln zł z rezerwy oświatowej dla 1800 gmin - Gniew otrzymał ponad 94 tys. zł

Pieniądze (fot. tcz.pl)
Tczew - 184 mln zł z rezerwy oświatowej dla 1800 gmin - Gniew otrzymał ponad 94 tys. zł
Niemal 1800 gminom zwiększono w ubiegłym roku subwencję oświatową pieniędzmi z rezerwy. Między samorządy podzielono ponad 184 milionów złotych, pochodzących z 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej. Do gniewskich szkół trafiło łącznie 94 191 złotych. To najwięcej środków przyznanych samorządom w powiecie tczewskim.

Z puli, która trafiła do gmin, najwięcej pieniędzy - 65,7 mln zł - przeznaczono na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Na wsparcie samorządów ze względu na "wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych" przekazano 62,8 mln zł; ponad 15 mln zł pochłonęło dofinansowanie na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Ponad 10 mln zł podzielono między samorządy wnioskujące o dodatkowe środki w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe. Kolejnych 9 mln zł to dofinansowanie odpraw dla nauczycieli. Na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół przekazano prawie 0,5 mln zł.

O pieniądze według tych samych kryteriów mogły starać się także powiaty - do nich trafiło w sumie 20,3 mln zł.


Podział środków w gniewskich placówkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie otrzymała dofinansowanie przeznaczone na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach środków finansowych zakupione zostały pomoce dydaktyczne do gabinetów przedmiotowych z zakresu geografii, biologii, fizyki oraz chemii. Łączna kwota dofinansowania dla SP 1 wynosi 47 969 złotych. Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie otrzymała dofinansowanie w wysokości łącznie 43 279 złotych. Przeznaczone ono zostało na doposażenie dwóch pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) w kwocie 19 567 złotych oraz doposażenia świetlicy szkolnej w kwocie 23 712 złotych.

Co roku z subwencji oświatowej wydzielana jest 0,4-procentowa rezerwa. Kryteria jej podziału między jednostki określa MEN w porozumieniu ze stroną samorządową. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Zespołu ds. edukacji KWRiST, ale dysponentem rezerwy jest minister finansów.

Publikujemy listę samorządów, którym w 2018 r. zwiększono cześć oświatową subwencji ogólnej ze środków 0,4 proc. rezerwy tej części subwencji.

Drukuj
Prześlij dalej