Platforma HomeCare dla starszych i niepełnosprawnych

(fot. mat. prasowe)
Tczew - Platforma HomeCare dla starszych i niepełnosprawnych
W tczewskim CKZ NAUKA odbyło się seminarium pt. "Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu".
Organizatorami byli MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA WESPÓŁ Z CKZ NAUKA i MOPS TCZEW. Tematykę tę dyskutowano nieprzypadkowo w CKZ NAUKA , która już w 2005 roku zadecydowała o uruchomieniu pierwszych kierunków nauczania w zawodach wiązanych z opieką społeczną.


Pierwszym kierunkiem była opiekunka środowiskowa, kolejnymi: opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w DPS, opiekun medyczny.
Z założenia , słuchacze tych kierunków zdobywają wiedzę nie tylko w zakresie opieki i pielęgnacji, ale też wsparcia emocjonalnego.

- Jest to - rzec należy trend światowy , związany z rosnącym znaczeniem wszechstronnej pomocy dla coraz liczniejszej populacji osób starszych, wymagających opieki i wsparcia. Właśnie to sprawiło, że w Nauce stworzono szkoły, których celem jest przygotowanie osób do pełnienia roli kompetentnych opiekunów. Aby jeszcze bardziej zapoznać młodych ludzi z potrzebami osób starszych i niesamodzielnych, wprowadzono w Liceum Ogólnokształcącym innowację medyczną. Na lekcjach tych, w sposób teoretyczny i praktyczny młodzież przyswaja umiejętności związane z kompetencjami opiekuna osób starszych. Uczeń, który nabędzie taką wiedzę odegra bardzo ważną rolę w życiu środowiska osób starszych i niesamodzielnych. Będzie w stanie uczulić i przygotować rodziny, bliskich, a także sąsiadów zdolnych dom poprawy komfortu życia seniorów. - informuje placówka.


Zaznaczyć należy ,że edukacja w CKZ NAUCE nie dotyczy wyłącznie uczniów tej szkoły. CKZ NAUKA organizuje również kursy, w których mogą brać udział praktycznie wszyscy zainteresowani zdobyci a kompetencji opiekuna osoby starszej. Troska o wszechstronne wykształcenie uczniów zaowocowała w tym roku szkolnym objęciem patronatem edukacyjnym CKZ NAUKA przez POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ Z KWIDZYNA, zajmującą się również kształceniem na kierunkach medycznych.

W trakcie seminarium uczestnicy zostali poinformowani o tym, że CKZ NAUKA otrzymała dostęp do platformy HomeCare, z zasobami edukacyjnymi dla samodzielnego uczenia się i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie opieki nad osobą starszą w domu. Posiada ona dwa obszary szkoleniowe- związane z opieką nad osób starszą oraz z inteligencją emocjonalną opiekuna nieformalnego. Platforma jest dostępna w wersji językowej polskiej, szczegółowe informacje po adresem : http://opiekadomowa.homecareproject.eu/

Drukuj
Prześlij dalej