APLA Oddział Pomocy Doraźnej

Tczew, ul. Wojska Polskiego 5

tel. 058 777 66 86, tel. alarmowy 999

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w dni robocze od godz. 18.00 do 8.00, w święta i dni wolne od pracy – całodobowo.


Szpitale


Szpital Powiatowy w Tczewie NZOZ Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- oddział chorób wewnętrznych tel. 058/ 777 66 90
- oddział anestozjologii i intensywnej terapii tel. 058/ 777 67 30
- oddział chirurgiczny tel. 058/ 777 66 14
- oddział neonatologiczny tel. 058/ 777 66 11
- oddział ginekologiczno - położniczy tel. 058/ 777 66 43
- oddział pediatryczny tel. 058/ 777 67 40
- Poradnie Specjalistyczne tel. 058/ 777 66 64, 777 66 88
- Poradnia Ogólna dla Dorosłych tel. 058/ 777 66 62
- Zakład Opieki Długoterminowej – Gniew tel. 058/ 535 23 14


Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie
ul. 1-go Maja 2, 83-110 Tczew, tel. (058) 531-33-19 (centrala)
e-mail: szpital@szriod.pl
strona internetowa: www.szriod.pl

Skierowania do Szpitala Rehabilitacyjnego: tel. 058-531-33-19 wew. 35

Administracja:

- Dyrektor: mgr Marzena Mrozek, tel. (058) 531-33-18.
- Z-ca dyrektora: lek. med. Maria Kamińska – Łepkowska, tel. (058) 531-33-19 wew. 39.
- Główny Księgowy: Teresa Piotrowska, tel. (058) 531-37-02, 531-33-19 wew. 44.
- Dział Kadr: Teresa Tusk, tel. (058) 531-33-18, 531-33-19 wew. 41.
- Dział Finansowy: Ewa Żołnowska, tel. (058) 531-33-19 wew. 31.
- Statystyka Medyczna: mgr Joanna Rychter, tel. (058) 531-33-19 wew. 31.
- Dział Administracji: Julita Jurczyk, tel. (058) 531-30-72.
- Pełnomocnik Szpitala ds. Jakości: mgr Robert Dombrowski, tel. (058) 531-30-72, 531-33-18.


Przybliżona lokalizacja na mapie


To jest mapa poglądowa, która w niektórych przypadkach może wskazywać błędną lokalizację obiektu. Pokaż "Tczew, ul. Wojska Polskiego 5" na większej mapie - kliknij tutaj
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA