Helena Kullas

Helena Kullas (fot. UM Tczew)
Tczew - Helena Kullas
Skarbnik Miasta (ur. w 1960 roku) - przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

Drukuj
Prześlij dalej