XII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

W dniach 18-22 listopada finały konkursowe oraz imprezy dodatkowe dla publiczności.

W Tczewie, w ramach XII edycji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, podczas Tygodnia Kociewskiego (18-22 listopada 2019 r.), oprócz finałów części konkursowej w kategorii recytacji, prac plastycznych, juweniliów literackich i prezentacji scenicznych - skierowanej do dzieci i młodzieży, odbędą się liczne wydarzenia kulturalne, na które organizatorzy Festiwalu zapraszają wszystkich mieszkańców Tczewa i całego Kociewia.

Celem Festiwalu jest m.in. utrwalanie tożsamości lokalnej mieszkańców Kociewia i kształtowanie ich aktywnej postawy wobec przejawów regionalnych tradycji i kultury, ponadto propagowanie twórców kociewskich i ich dorobku artystycznego, a także umacnianie i podnoszenie kultury żywego słowa.

Od 12 lat wydarzeniu patronuje Roman Landowski - poeta, pisarz, wydawca, regionalista, który na stałe wpisał się w region całego Kociewia, a szczególnie jest kojarzony z Tczewem, bo tutaj przeżył ponad 50 lat. Poza własną twórczością literacką dał się poznać najpierw jako reżyser teatralny, animator kultury i miłośnik historii Tczewa, Kociewia i całego Pomorza. Ten obszar zainteresowań był szczególną inspiracją autora do pisania baśni i legend kociewskich, ale i też do powstania wielu publikacji o charakterze regionalnym. Jedną z ciekawszych jest "Tczew w czasie i przestrzeni", która eseistycznie przedstawia dzieje Tczewa i okolic. W jego twórczości literackiej odnotujemy również kilka powieści i tomów poezji, bedeker kociewski, a także liczne drobne formy literackie, w tym teksty piosenek i innych utworów muzycznych. Roman Landowski jako redaktor Kociewskiego Magazynu Regionalnego, chętnie promował młodych twórców, zamieszczając ich utwory w tym piśmie. Jego życiorys twórczy obecnie inspiruje młodych Kociewiaków nie tylko do utrwalania historii i dziedzictwa kultury regionu, ale i też do tworzenia. W ramach działań festiwalowych dzieci i młodzież nie tylko prezentują utwory znanych twórców Kociewia, ale również mają okazję do promowania własnej twórczości, zarówno w kategorii prac plastycznych, prezentacji scenicznych, jak i juweniliów literackich, szczególnie bliskich patronowi Festiwalu.


Festiwal łączy dzieci i młodzież wszystkich szkół, członków grup artystycznych skupionych przy ośrodkach kultury i pozaszkolnych placówkach wychowawczych, działających na całym Kociewiu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych integrujących nasz region, administracyjnie podzielony na 3 powiaty (tczewski, starogardzki i świecki) objęte granicami 2 województw - pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Podczas 12. edycji Festiwalu, w różnych formach aktywności artystycznej uczestniczyło prawie 3300 osób, głównie dzieci i młodzież. Festiwalowe jury oceniło ponad 700 prac plastycznych, ponad 900 recytatorów, blisko200 różnych inscenizacji teatralnych i programów słowno-muzycznych. Uczestnicy prezentowali się pod opieką prawie 400 nauczycieli i instruktorów oraz reprezentowali blisko 150 placówek z całego Kociewia.

W tym roku uczestnicy także dopisali. Eliminacje konkursowe odbyły się w dn. 22-24 października br. Niebawem finały i popisy laureatów.

Dodatkiem do części konkursowej są ciekawe imprezy skierowane do szerokiego grona zainteresowanych kulturą. Organizatorzy Festiwalu już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Kociewia i podziwianiem talentów młodych Kociewiaków. Na wszystkie imprezy - wstęp wolny:

20 - 21.11.2019 - Etapy finałowe - recytacje (w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie), prace plastyczne i juwenilia literackie (w Fabryce Sztuk w Tczewie) i prezentacje sceniczne (w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie);

18.11.2019 - 17:00 - Promocja książki dr hab. Anety Lewińskiej, prof. UG: "O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920-1989" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie;

18.11.2019 - 18:00 - Otwarcie wystawy fotograficznej "Kociewie w obiektywie" i wieczór poetycko - muzyczny "Natura miłości" w Fabryce Sztuk w Tczewie (sala trójdzielna);

19.11.2019 - 17:00 - Widowisko sceniczno - muzyczne "Utalentowane gzuby i knapy z Kociewia" w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie;

20.11.2019 - 17:00 - Występy utalentowanych Kociewiaków "Kociewiacy mówią, tańczą i śpiewają" w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie;

22.11.2019 - 18:00 - Koncert finałowy z udziałem laureatów XII Festiwalu Twórczości Kociewskiej oraz solistów i Orkiestry Kameralnej Progress, pod dyr. Szymona Morusa w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.


Organizatorami Festiwalu są Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Fabryka Sztuk w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Bliższych informacji na temat Festiwalu udziela Biuro Konkursowe w Fabryce Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, tel. 58 530 44 88,
E-mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl

Koordynatorem Festiwalu jest p. Eleonora Lewandowska, tel. 601 685 363, email: eleonoralew@wp.pl

Festiwal dofinansowano ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Drukuj
Prześlij dalej