CKiS rzuca kulturalne wyzwanie

(fot. mat .prasowe)
Tczew - CKiS rzuca kulturalne wyzwanie
Kochana Młodzieży! CKiS zaprasza do udziału w kolejnym #KulturalnymWyzwaniu - FILM 1-minutowy. Waszym zadaniem jest nagranie filmu trwającego do 1 minuty, który będzie opowiadał, w jaki twórczy sposób spędzacie wakacje.
 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
Czas trwania konkursu - do 7 sierpnia.

Nasze #KulturalneWyzwanie odbywa się, jak zawsze, na Facebooku. Filmy prosimy wstawiać jako komentarz pod postem dotyczącym konkursu na oficjalnym profilu Centrum Kultury i Sztuki.

Spośród wszystkich nadesłanych filmów wylosujemy 3, które zostaną nagrodzone!
#KulturalneWyzwanie jest częścią projektu #TczewskaKulturaOnline.
 

Regulamin #KulturalnegoWyzwania FILM 1-minutowy dostępny jest na stronie Centrum www.ckis.tczew.pl


Regulamin konkursu

#kulturalne wyzwanie - FILM 1 MINUTOWY


ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

CELE KONKURSU:
? umożliwienie spędzenia czasu w sposób kreatywny,
? pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
? integracja widzów i uczestników tczewskiej kultury,
? twórcza zabawa


INFORMACJE OGÓLNE, TEMATYKA KONKURSU:
Tematem konkursu jest nagranie filmu trwającego do 1 minuty, który będzie opowiadał, w jaki twórczy sposób młodzi ludzie spędzają wakacje.

Czekamy na film nagrany dostępnym urządzeniem, może to być telefon komórkowy/aparat.


UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku szkolnym.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.


FORMA:
Gotowy film trzeba wstawić jako post przy informacji dotyczącej konkursu, na oficjalnym profilu Facebooku Centrum Kultury i Sztuki.


TERMINY:
Czas trwania konkursu od dnia ogłoszenia do dnia 7 sierpnia 2020r. włącznie.


NAGRODY:
Spośród wszystkich prac wylosujemy trzy.
Pierwsza wylosowana osoba otrzyma nagrodę filmową oraz bon na lody; dwie kolejne osoby otrzymują bony na lody.


UWAGI KOŃCOWE:
? Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie CKiS oraz facebooku
CKiS nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
? Uczestnik konkursu akceptuje wszystkie warunki konkursu oraz warunki przetwarzania danych osobowych (RODO), które dołączone są w formie załącznika do niniejszego regulaminu.
? Z konkursu wyłączeni są pracownicy CKiS oraz ich najbliższe rodziny.

Informacji o konkursie udziela:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew
tel. (58) 531-07-07
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie #kulturalnewyzwanie film FILM 1 MINUTOWY Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konkursu #kulturalnewyzwanie FILM 1 MINUTOWY organizowanego przez administratora danych.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu #kulturalnewyzwanie FILM 1 MINUTOWY na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

4. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy wydarzenia.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji - 50 lat.

7. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.

Drukuj
Prześlij dalej