Konkurs plastyczny - "Ciastek - ozdoba świąteczna"

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
15
12.2021
Środa
Tczew - Konkurs plastyczny - "Ciastek - ozdoba świąteczna"
Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Ciastek - ozdoba świąteczna".


Regulamin konkursu plastycznego "Ciastek - ozdoba świąteczna"

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew


TEMAT KONKURSU:
Tematem konkursu jest zrobienie ludzika - "Ciastka", którego będzie można powiesić na choince, stworzonego przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych i różnych materiałów.

CELE KONKURSU:
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
- stworzenie świątecznej ozdoby

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

WYMAGANIA:
Ludzika - Ciastka można wykonać dowolną techniką plastyczną, ale powinien być formą przestrzenną, gotową do zawieszenia na choince - prace nie będą zwracane autorom.
Techniki plastyczne, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu Ciastka, to np. prace namalowane i wycięte przez dzieci, wyklejanki, i in.

JURY:
Centrum Kultury i Sztuki powołuje Jury, które ocenia prace. Decyzje Jury są ostateczne.

TERMINY I NAGRODY:

- Na Wasze prace czekamy do 15 grudnia 2021r., decyduje data wpływy do Centrum Kultury i Sztuki.
- Prace należy przynieść do CKiS, zabezpieczone przed zniszczeniem oraz podpisane (na oddzielnej kartce) następująco: imię i nazwisko dziecka, kategoria wiekowa: przedszkolak lub uczeń kl. 1-3; kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna.

Nagrody:
W konkursie zostaną rozdane nagrody:
- Kategoria przedszkolaki:
1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce - świąteczne nagrody rzeczowe
- Kategoria uczeń z kl. 1-3:
1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce - świąteczne nagrody rzeczowe

UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie CKiS i facebooku CKiS zdjęć nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
2. Każdy uczestnik konkursu decydując się na udział akceptuje warunki konkursu oraz RODO (*informacja dotycząca RODO znajduje się w załączniku do regulaminu).

Informacji o konkursie udziela:
Marta Krynicka, 58-531-07-07 wew. 41
Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konkursu #kulturalnewyzwanie TEATR organizowanego przez administratora danych.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu #kulturalnewyzwanie TEATR na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
4. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy wydarzenia.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji - 50 lat.
7. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA