GDDKiA przygotowuje się na zimę

(fot. GDDKiA)
GDDKiA przygotowuje się na zimę
Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i?odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2700 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 283 magazyny soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje blisko 18 500 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

GDDKiA przewiduje na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat, że w sezonie zimowym 2023/2024?do zimowego utrzymania zużytych może zostać?około:??

323 tys. ton soli drogowej,?

2,6?tys. ton chlorku wapnia,?
26 tys. ton materiałów?uszorstniających.?

Standardy utrzymania dróg

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2023/2024?będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:??

w standardzie I - około 5,4 tys. km
w standardzie II - około 11,4 tys. km
w standardzie III - około 1,6 tys. km
w standardzie V - około 2,9 tys. km


Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych opisane są?w?zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.?

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają?dane o stanie dróg i przekazują?je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje?o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19?111.?


GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.???

Kierowco - chcesz przejechać - przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Prędkość pojazdów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych. Zwykle poruszają się z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę?-?bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi,?a nie jak?Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

GDDKiA apeluje o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy,?np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów,?stanowi zagrożenie?dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.?

Drukuj
Prześlij dalej