Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużono o 14 dni

Dziecko, żłobek
Tczew - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużono o 14 dni
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły z powodu COVID-19 został ponownie przedłużony. Uprawnieni rodzice i opiekunowie będą mogli z niego skorzystać do 23 maja.

Mimo, że placówki oświatowe, z których korzystają młodsze dzieci są obecnie co do zasady otwarte to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużono do 23 maja. Zdarzają się bowiem sytuacje, że z powodu pandemii niektóre placówki są zamknięte, ponieważ np. wychowawcy są objęci izolacją bądź kwarantanną lub funkcjonują one w ograniczonym zakresie i przyjmują tylko część dzieci. W tym wypadku rodzice mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ placówka nie zapewnia opieki. Świadczenie nie przysługuje natomiast, jeśli rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, a placówka jest w tym czasie otwarta.

- Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają opiekunowie dzieci do 8. roku życia oraz dzieci (także pełnoletnich) niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Świadczenie należy się też, gdy z powodu COVID-19 dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę gdyż np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.


Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60. dni zasiłku przyznawanego na ogólnych zasadach. Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku trzeba złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą oświadczenie powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych np. elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej