1 września uczniowie mają wrócić do szkół. Są wytyczne GIS

Szkoła
Tczew - 1 września uczniowie mają wrócić do szkół. Są wytyczne GIS
Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji - to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania - to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

- 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania - wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje gdy pojawi się ognisko zakażenia - powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

W konferencji wzięli też udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia "mieszany" lub "zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia - między 10 a 14 Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (art.30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (art. 30 c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A - tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C - kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zorganizowane zostaną spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (10)
dodaj komentarz

 • -4

  Szk_gość

  05.08.2020, 14:33

  oła

  Ta... Pod koniec września ktoś się "zakazi", media zrobią tytuły "news z ostatniej chwili, tego się nie spodziewaliśmy! pierwsze zakażenie w szkole im. Lecha Wałęsy", zrobią kłamliwe testy, pół młodych, nauczycieli i obsługi na kwarantannę i od października MEN: uczniowie będą uczyli się zdalnie do końca roku szkolnego. Oczywiście, nie przyznają się jak Łukaszenko , że dostali hajs od WHO i innych ONZ na robie lock downu, dlatego musimy jeszcze zrobić nagonkę.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx5 
 • +4

  J. JORDAN_gość

  05.08.2020, 15:02

  Nudzi ci się co? Cały dzień siedzisz na forum by pisać głupoty....

  Cytuj
  IP: 31.186.xx5.xx4 
 • -5

  Tczewski ziomek_gość_gość_gość

  05.08.2020, 15:22

  Edukacja

  Pewnie nauczyciele już płaczą ze niedługo do pracy trzeba wrócić hehe

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx5.xxx 
 • +2

  belfer_gość

  06.08.2020, 10:00

  Jestem nauczycielem i marzę o tym, aby wrócić do szkoły

  Cytuj
  IP: 84.38.xx3.xx2 
 • +8

  Ann_gość_gość

  05.08.2020, 15:39

  Rodzice dostaną oświadczenie, że posyłają dzieci do szkoły na własną odpowiedzialność i wszyscy umyją ręce od ewentualnego zakażenia.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xx1 
 • -2

  Tw_gość_gość

  05.08.2020, 18:03

  Spokój

  Zaraz pewnie coś ktoś, wymyśli żeby nauczanie było zdalne i nauczyciele żeby siedzieli w domku cały rok a dzieci dostawały czy umie czy nie umie świadectwa z paskiem bo co dziecko ma się nauczyć w domu. Już nie mówiąc tu o samych przedmiotach ale również brak kolegów koleżanek tej styczności z rówieśnikami również ma zły wpływ na psychikę dziecka.

  Odpowiedz
  IP: 188.146.xx6.xx0 
 • gość_gość_gość

  06.08.2020, 11:47

  grono pedagogiczne

  Wielce Szanowne Grono Pedagogiczne .... najbardziej roszczeniowa grupa zawodowa... Stracili szacunek społeczeństwa używając dzieci i młodzieży jako karty przetargowej w protestach.... PAMIĘTAMY !!!

  Odpowiedz
  IP: 153.19.xx3.xx9 
 • uczeń_gość

  06.08.2020, 16:59

  Idiotyzm, potrafisz coś mądrego napisać czy dalej będziesz pluć jadem. Ciemnogród bije od Ciebie. A czy Ty masz szacunek do Siebie skoro takie głupoty wypisujesz, jak tam Twoja edukacja? Pewnie cieniutko...

  Cytuj
  IP: 109.207.xx8.xx3 
 • observeur_gość

  06.08.2020, 16:24

  Zapomnijcie o szkole we wrzesniu. Będą dalej wakacje, conajmniej do grudnia. O szczepionce przeciw Covid-owi tez zapomnijcie, USA wykupuje cały nakład szczepionek od Johnon&Johnson na najblizszy półroczny proces produkcyjny. Zatem czekamy na jesienny pomór w wersji Covid-20.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx3.xx3 
 • _gość_gość_gość

  07.08.2020, 12:07

  do uczeń

  te... uczeń w jakiej szkole uczysz....pewnie jesteś wyrozumiałym i lubianym nauczycielem..

  Odpowiedz
  IP: 153.19.xx3.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA