Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Tczewie (fot. Tcz.pl)
Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Starosta Tczewski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję obejmującą lata 2023-2027. Czas na zgłoszenia - do 9 czerwca.

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, są obowiązkowymi organami opiniodawczo-doradczymi, które działają na podstawie art. 44b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dlatego starosta tczewski ogłasza nabór na kandydatów, spośród których wybierze członków Rady.

Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu tczewskiego. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Rady. Kadencja rady, zgodnie z ustawą, trwa 4 lata.

- Do zakresu działania Powiatowej Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Kartę zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, w terminie do dnia 9 czerwca 2023 roku (w przypadku dokumentów wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa). - wyjaśnia Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie.


Ogłoszenie, karty zgłoszenia oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie Powiatu Tczewskiego pod adresem:
https://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-powiatu-tczewskiego.html

Drukuj
Prześlij dalej