Pelplin zainteresowany partnerstwem publiczno-prywatnym

(fot. pelplin.pl)
Tczew - Pelplin zainteresowany partnerstwem publiczno-prywatnym
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Obszaru Metropolitarnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, którego członkiem jest Gmina Pelplin. Konferencja w trybie on-line dotyczyła możliwości wdrożenia Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w inwestycjach drogowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Pelplin zaangażowała się w powyższy projekt, aby znaleźć dodatkowe i nowoczesne możliwości realizacji zadań związanych z budową i modernizacją dróg zlokalizowanych na naszym terenie.

"Zdając sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania na inwestycje drogowe, które pochłaniają i tak niewystarczające na nie środki finansowe, szukamy rozwiązań, które choć częściowo odciążą budżet naszej gminy, a jednocześnie przyczynią się do jeszcze większej intensywności realizowanych w tym zakresie projektów. Pakietowe Partnerstwo Publiczno - prywatne w sektorze drogowym otwiera nowe możliwości i jest nadzieją dla realizacji większej liczby projektów drogowych w znacznie krótszym czasie. Chcemy wykorzystywać każdą szansę, aby pozyskać środki na modernizację dróg w naszej gminie" - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.


Spotkanie swym zakresem obejmowało nie tylko podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie przygotowania pakietowego PPP, przedstawiono także analizę w zakresie możliwej tzw. "rekompensaty publicznoprawnej" mogącej stanowić formę organizowania i finansowania zadań komunalnych dotyczących budowy dróg publicznych. Zdając sobie sprawę z faktu, że jeszcze daleka droga przed nami, liczymy, że uczestnictwo w tym projekcie ostatecznie przyczyni się do realnej poprawy standardu dróg na terenie Gminy Pelplin.


Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA