Prawo bliżej nas. Instytucja mediacji - alternatywna metoda rozwiązywania sporów

Międzynarodowy Dzień Mediacji
Tczew - Prawo bliżej nas. Instytucja mediacji - alternatywna metoda rozwiązywania sporów
Mediacja to sposób rozstrzygania sporów polegający na wsparciu skonfliktowanych stron, przez niezależnego i bezstronnego mediatora w dojściu do porozumienia. Mediacje koncentrują się na rozwiązaniu problemu w sposób satysfakcjonujący obie strony, a nie na wskazaniu winnego powstałego konfliktu (sporu). Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów.

Mediacja wykazuje ogromną ilość zalet. Najważniejsze z argumentów przemawiających za mediacją to:

Mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (również Europejski Tytuł Egzekucyjny);
Mediacja jest tania: jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania- w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych;
Mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron- nie od przepełnionego terminarza sądowego;

Mediacja jest dyskretna: o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób- jest to szczególnie ważne w stosunkach handlowych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle wpływają na wizerunek przedsiębiorcy;
Mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów chronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa- stanowi to przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne;
Mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany- procedury sądowe bywają dość skomplikowane;
Mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem;
Mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne w relacjach rodzinnych , stosunkach sąsiedzkich, czy dla partnerów biznesowych).

Mediacje mogą być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju sprawach:

- gospodarczych, np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za niewykonanie umowy;
- rodzinnych, np. rozwód, podział majątku, alimenty;
- sąsiedzkich, np. zniesienie współwłasności, emisje, służebności;  
- spadkowych, np. zachowek, dział spadku;
- pracowniczych, np. zapłata zaległego wynagrodzenia;
- karnych;
- sprawach dotyczących nieletnich;


- Jako radca prawny i mediator pragnę zwrócić uwagę osób, które zastanawiają się nad wszczęciem i prowadzeniem postępowań sądowych, na istniejące alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, m. in. na mediację. Może zdarzyć się tak, że nie wszystkie kwestie zostaną wypracowane w drodze porozumienia, mimo to, mediacja stanowi istotny, realny wkład stron i ma duży wpływ na przebieg postępowania sądowego, znacznie go przyspieszając. Przy odpowiednim zaangażowaniu stron i dobrej woli mediacja bardzo często może zastąpić postępowanie sądowe. - mówi Anna Latocha, radca prawny.


Anna Latocha, radca prawny, mediator, Prezes Trójmiejskiego Centrum Mediacji, studentka prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny Anna Latocha swoje zainteresowanie skupia wokół zagadnień z prawa rodzinnego, jak również w zakresie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa toczącego się przed sądami biskupimi;
kontakt: alatocha@go2.pl , tel. 690-140-945


Powyższy tekst jest materiałem reklamowym (artykuł sponsorowany), który stworzył wyłącznie Reklamodawca. Redakcja Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tym artykule. Chcesz zamówić taki artykuł? Zapraszamy tutaj: reklama Tczew
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA