Wielkanocne Spotkanie Tczewian

Wielkanocne spotkanie tczewian (fot. facebook/MirosławPobłocki)

odbyło się
23
03.2024
Sobota
Wielkanocne Spotkanie Tczewian
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza na Wielkanocne Spotkanie Tczewian - w sobotę, 23 marca o godz. 11.00 na skwerze przy fontannie na Suchostrzygach (ul. Żwirki).

W programie m.in.:

- konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną z elementami kociewskimi,

- występy artystyczne (Agata Sowa i wokalistki),


- malowanie wielkich pisanek

- warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez Fabrykę Sztuk i Miejską Bibliotekę Publiczną,

- poczęstunek dla mieszkańców.

Konkurs na palmę


Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie. Jego celem jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych, kultury regionalnej Kociewia oraz rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców miasta Tczewa.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Tczewa.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech osobnych kategoriach:

- I kategoria - przedszkola oraz świetlice środowiskowe (praca zbiorowa),

- II kategoria - szkoły podstawowe (praca zbiorowa),

- III kategoria - pozostali mieszkańcy miasta, w tym osoby indywidualne, rodziny, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje (praca zbiorowa lub indywidualna).


Kryteriami konkursu są:

- walory artystyczne (różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, pomysł, oryginalność oraz tradycyjne techniki tworzenia palm wielkanocnych),

- nawiązanie do tradycji regionu Kociewia (np. poprzez wykorzystanie elementów haftu kociewskiego, nawiązanie kolorystyką itp.)

Palmy konkursowe należy dostarczyć 23 marca na godz. 10:30 na teren rekreacyjny przy fontannie na ul. Żwirki na Suchostrzygach. Do każdej palmy wielkanocnej powinna być dołączona informacja zawierająca czytelne dane autora/autorów (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres).

Zasady przyznawania nagród

Wyboru najlepszych palm oraz podziału nagród dokona Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez Organizatora.

Przewiduje się maksymalnie 3 nagrody rzeczowe w kwocie do 1 000 zł dla każdej kategorii.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Wielkanocnego 23 marca 2024 r.

Drukuj
Prześlij dalej