XV Międzywojewódzki konkurs Recytatorski pod hasłem: "Jak się wiersze do mnie uśmiechają..."

Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tczewie (fot. tcz.pl)

odbyło się
24
11.2022
Czwartek
Tczew - XV Międzywojewódzki konkurs Recytatorski pod hasłem: "Jak się wiersze do mnie uśmiechają..."
24 listopada 2022 roku w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie odbędzie się XV Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem: "Jak się wiersze do mnie uśmiechają...".

Organizatorami konkursu są Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. Celem konkursu jest edukacja kulturalna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego poprzez spotkanie z poezją polską. Do konkursu zgłosiły się następujące placówki kształcenia specjalnego: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku, Zespół Szkół Specjalnych w Czersku, Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gdyni, Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słupsku, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie, Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, Specjalny Ośrodek Szkolno --Wychowawczy w Malborku, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu (razem 14 placówek). Wiersze będzie recytowało 41 uczestników. Ogromną radością jest to, że Patronat nad Konkursem objęli: Starosta Tczewski pan Mirosław Augustyn, dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie pani Alicja Gajewska, prezes zarządu HSI w Tczewie pani Helena Drywa. Nagrody ufundowali: Starosta Tczewski pan Mirosław Augustyn, dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie pani Alicja Gajewska, prezes zarządu HSI w Tczewie pani Helena Drywa, pan Daniel Kucner PPHU TEMPO Tczew, firma SAM34 Marek Theus Spółka Jawna.

Konkurs ma charakter indywidualnej prezentacji. Są 4 kategorie:

- I grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VIII

- II grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VIII Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne
- III grupa - uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia
- IV grupa - uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

W każdej kategorii przyznawane są I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymują wyróżnienia i upominki. Spośród pierwszych miejsc wyłaniany jest Mistrz Recytacji, który otrzymuje puchar.
Konkurs cieszy się ogromną popularnością! Uczestnicy są zawsze wspaniale przygotowani, pełni zapału i entuzjazmu.

Drukuj
Prześlij dalej