Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
09
12.2023
Sobota
Jarmark Bożonarodzeniowy 2023
9-10 grudnia w godz. 11:00-18:00 zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Mieście.

PROGRAM:

9.12.2023 sobota

godz. 11.00-18.00 - handel

godz.11.30-17.30 - warsztaty plastyczne
godz. 12.00-17.00 - animacje, konkursy

10.12.2023 niedziela

godz. 11.00-18.00 - handel
godz.11.00-17.00 - warsztaty plastyczne
godz. 12.00-17.00 - animacje, konkursy
godz. 13.30-13.45 - świąteczne życzenia, rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze stoisko jarmarki
godz. 13.50-17.00 - świąteczny koncert

KOMUNIKAT O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU i UTRUDNIENIACH KOMUNIKACYJNYCH:

4-8.12, 11-12.2023 - prace techniczne (montaż i demontaż chat): pl. Hallera, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Wyszyńskiego (deptak)
9-10.12 .2023 - całkowite wyłączenie z ruchu placu Hallera (vis a vis kamienic nr 1-6, 20-24)
9-10.12.2023 - prosimy o nieparkowanie aut w miejscu wydarzenia: pl. Hallera, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Wyszyńskiego (deptak), ul. Łazienna (fragment przy bibliotece)
REGULAMIN DLA OSÓB OBECNYCH NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM W TCZEWIE 9-10.12.2023

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej i fragmencie ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Łaziennej w Tczewie, zwane dalej gośćmi, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Zakaz wstępu na teren dotyczy:
- Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
- Osób zachowujących się agresywnie.

Z terenu zostaną usunięte osoby, które:

- zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
- pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
Goście zobowiązani są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia goście powinni:
- Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
- Unikać paniki;
- Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
- Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
- Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

Goście przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

Program i regulamin imprezy będą umieszczane w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.fabrykasztuk.tczew.pl

Drukuj
Prześlij dalej