"Działaj lokalnie" - przyjdź na spotkania konsultacyjne

Działaj lokalnie (fot. nadesłane do redakcji)

odbyło się
07
05.2010
Piątek
Tczew - "Działaj lokalnie" - przyjdź na spotkania konsultacyjne
Chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić? Przyjdź na spotkanie informacyjne dotyczące VII edycji programu Działaj Lokalnie.

Została rozpoczęta siódma edycja Działaj Lokalnie - konkursu grantowego Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowanego przez Fundację Pokolenia.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ

Działaj Lokalnie to program grantowy skierowany do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swojej społeczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie informacyjno konsultacyjne.
W trakcie spotkania odbędzie się m.in.
• Działaj Lokalnie? Co to jest?
• prezentacja VII edycji Programu Działaj Lokalnie;
• pytania i odpowiedzi.

Jak przyznawane są dotacje?

Działaj Lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerem programu - siecią Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG). W pierwszych trzech edycjach programu dotacje przyznawane były w konkursach ogólnopolskich. Następnie, począwszy od 2004 roku zaczęliśmy tworzyć ogólnopolską sieć LOG, program przeszedł ewolucję i ma większy zasięg i większy wpływ na zmiany społeczne. Sieć LOG obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Na terenie Powiatu Tczewskiego i Nowodworskiego Lokalną Organizacją Grantową jest Fundacja Pokolenia. Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy LOG pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %). Co roku LOG ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego konkursu LOG przyznaje około granty na realizację projektów, które:
• aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego;
• przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych;
• w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Jak można dostać dotację w Programie?

Krok nr 1: Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Lokalna Organizacja Grantowa (na terenie Powiatów: Tczewskiego i Nowodworskiego zgłoś się do Fundacji Pokolenia).

Krok nr 2: Jeśli odnalazłeś odpowiednią organizację - skontaktuj się z nią. Każda LOG ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sama kontaktuje się z wnioskodawcami.

Krok nr 3: Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu i zastanów się, czy działania, które chcesz realizować spełniają założenia konkursu grantowego.

Krok nr 4: Napisz wniosek i złóż w Lokalnej Organizacji Grantowej.


Więcej informacji o programie:
Fundacja Pokolenia
biuro:
ul. Kościelna 6/7
83-110 Tczew
tel./fax: (+48) 58 530 24 81
dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

Fundacja Pokolenia rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2002 roku. Od 2005 roku jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową w ramach programu "Działaj Lokalnie". Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie młodzieżowych grup nieformalnych poprzez udzielanie im osobowości prawnej, pomoc w usamodzielnianiu się, udostępniania naszych zasobów technicznych i merytorycznych. Przy Fundacji działa Alternatywne Centrum Kultury "Zebra", Grupa Modelarzy, Klub Fantastyki, Młodzieżowa Rada Powiatu Tczewskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Tczewskiej oraz 14 amatorskich zespołów muzycznych. Prowadzimy punkt informacyjny dla organizacji pozarządowych (pomoc w rejestracji NGO, doradztwo na temat źródeł i sposobów finansowania III sektora, ekonomia społeczna, kojarzenie partnerów), Lokalny Punkt Informacji "Eurodesk", Lokalne Centrum Wolontariatu (szkolenia dla NGO i wolontariuszy, porady prawne dotyczące wolontariatu, pośrednictwo pracy wolontariackiej, organizacja seminariów na temat rożnych aspektów działalności wolontariackiej, promocja wolontariatu w powiecie). Stale realizujemy ścieżkę edukacji obywatelskiej w powiecie: lekcje obywatelskie w szkołach, kawiarenki obywatelskie, debaty oksfordzkie na ważne tematy, portal "Tuba - Lokalna przestrzeń informacji", na którym artykuły publikują wyszkoleni "obywatele - dziennikarze", kampanie społeczne, (odpowiedzialny biznes, wolontariat, rzecznik praw ucznia), objazdowe kino, Sejmiki Młodzieży Aktywnej (realizowane od 4 lat), pełnimy funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W partnerstwie z Powiatem Tczewskim realizujemy projekt wzmacniający aktywność społeczną w powiecie poprzez działalność animatorów lokalnych, pobudzanie i promowanie partnerskich przedsięwzięć oraz wsparcie doradcze organizacji i lokalnych firm.


Najbliższe spotkania konsultacyjno - informacyjne Programu Działaj Lokalnie 2010 - edycja VII.

4 maja godz. 16:00 - Dom Kultury Subkowy
5 maja godz. 17:00 - świetlica wiejska w Wielkich Walichnowach
5 maja godz. 19:00 - plebania w Piasecznie
6 maja godz. 16:00 - świetlica w Pieniążkowie (w Szkole Podstawowej)
6 maja godz. 18:00 - biblioteka w Gniewie
7 maja godz. 16:30 - Fundacja Pokolenia ul. Kościelna 6/7, Tczew
10 maja godz. 17:00 - Świetlica Wiejska, Opalenie


Drukuj
Prześlij dalej