IV Pomorski Kongres Obywatelski

Kongres Obywatelski

odbyło się
21
05.2011
Sobota
Tczew - IV Pomorski Kongres Obywatelski
W dniu 21 maja br. w gmachu Politechniki Gdańskiej w godzinach 10.00-16.30 odbędzie IV Pomorski Kongres Obywatelski. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie "Podmiotowość dla rozwoju".

Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny uda się nam stworzyć prawdziwe obywatelskie spotkanie, które dostarczy Państwu wielu inspiracji i pozytywnych przeżyć - piszą organizatorzy. Debata kongresowa będzie toczyła się w ramach następujących tematów:

1. Jaki będzie system wartości i style życia Pomorzan do r. 2030?
2. Edukacja dla testów czy dla rozwoju?
3. Jak dokonać skoku rozwojowego Pomorza wykorzystując szanse globalizacji?
4. Przyszłość przedsiębiorstw właścicielskich
5. Jaka energetyka dla Pomorza?

Szczegółowy program:

9:00-10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00-11:15 Sesja plenarna - otwierająca obrady
- dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Odnowa kulturowa warunkiem dalszego rozwoju
- Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP - Słowo na otwarcie Kongresu: Podmiotowość wymaga odwagi
- prof. Astrid Męczkowska-Christiansen, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - Od podmiotowości indywidualnej do zbiorowej, czyli istota regionalnej wspólnoty obywatelskiej
- Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego - Po co nam podmiotowość Pomorza i jak ją budować?
- Barbara Piórkowska, poetka, pisarka, krytyczka literacka, autorka opowiadań - Miasto jako droga do podmiotowości człowieka - refleksje osobiste
- Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS SA - Podmiotowość gospodarki Pomorza - szanse i zagrożenia
- Tatiana Kuśmierska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego - Tożsamość regionalna w oczach młodego pokolenia

11:15-11.45 Przerwa na kawę
11.45-14.00 Sesje tematyczne
14.00-15.00 Przerwa na lunch
15.00-16.30 Sesja plenarna - kończąca obrady
Sprawozdania z przebiegu sesji tematycznych (5x 3 minuty)
Wystąpienia:
- dr hab. prof. SWPS Rafał Krzysztof Ohme, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Mózg - źródło naszej podmiotowości
- prof. dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego - Jaki sens i wartość ma podmiotowość regionów w realiach dzisiejszej Unii Europejskiej
- Stefan Widomski, b. wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia Group, Honorowy Konsul Polski w Espoo w Finlandii, Przewodniczący Forum Polonia Association - Znaczenie podmiotowości w rozwoju - garść refleksji na bazie doświadczeń fińskich i polskich
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia