IV Kongres Kociewski - "Dziedzictwo historyczne Kociewia - wartością naszej małej ojczyzny?"

W Tczewie odbędzie się Kongres Kociewski (fot. tcz.pl)

odbyło się
08
05.2010
Sobota
Tczew - IV Kongres Kociewski - "Dziedzictwo historyczne Kociewia - wartością naszej małej ojczyzny?"
W sobotę, 8. maja, w Tczewie odbędzie się IV Kongres Kociewski. Impreza odbędzie się pod hasłem "Dziedzictwo historyczne Kociewia - wartością naszej małej ojczyzny?".

PROGRAM:

Występ zespołu regionalnego w trakcie rejestracji uczestników sympozjum
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


1. 9.00 - 9.15 - Hymn Kociewia, uroczyste otwarcie, przywitanie gości (CKiS)
2. 9:15- 9:30 - Inscenizacja historycznej opowieści "Gryf i Małgorzata" Romana Landowskiego w wykonaniu laureatów II Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego (Przedszkole nr 8 w Tczewie) (CKiS)
3. 9.30 - 10.15 - Wykłady inauguracyjne (CKiS)
prof. Józef Borzyszkowski, Kaszubsko-Kociewskie wspólnoty dziejów i kultury oraz odpowiedzialności za przyszłość nie tylko Pomorza
prof. Maksymilian Grzegorz, Osadnictwo ziemi tczewskiej w świetle słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego
4. 11.00 - 12.30 - Dyskusje panelowe, cz. I.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ

Wprowadzeniem do dyskusji będą krótkie (maks. 8 min.) wcześniej przygotowane głosy panelistów, stanowiące w dużej mierze owoc debat przedkongresowych. Po ich wystąpieniach będą mogły wziąć udział w dyskusji wszystkie zainteresowane osoby obecne na sali. Debata będzie nadzorowana przez moderatora, który poza samym prowadzeniem panelu, przygotuje krótki raport z jej przebiegu, który zostanie zaprezentowany na zakończenie dnia kongresowego.

a. Rewitalizacja - obowiązek, kosztowna moda, czy atrakcyjny towar? (CWRDW)
Dyskusja o stanie i roli ochrony konserwatorskiej, funkcji samorządów w nadzorze konserwatorskim. Rozmawiać tu powinniśmy także o stanie badań archeologicznych na Kociewiu oraz formach atrakcyjnego ich promowania. Na przykładzie wybranych miejsc (starówka tczewska, gród w Owidzu, zamek gniewski, itp.) mowa będzie o możliwościach wykorzystania potencjału historyczno-zabytkowego kociewskich miejscowości na potrzeby gospodarcze, a zwłaszcza turystyczne. Przewidywane są głosy konserwatorów zabytków, archeologów, inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną w miastach.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
- Jak funkcjonuje nadzór konserwatorski na terenie zabytkowych miast Kociewia?
- Jak wykorzystywane są badania archeologiczne w koncepcjach rewitalizacyjnych?
- W jaki sposób prywatni inwestorzy wykorzystują potencjał historyczny działek/obiektów w centrach miast Kociewia?

b. Kociewskie dzieje w Sieci (MBP)
Dyskusja o roli i wykorzystaniu Internetu w promowaniu i poznawaniu historii regionu. Głosy: przedstawicieli mediów internetowych, twórców portali historycznych oraz bibliotek cyfrowych, uczestników forów internetowych i instytucji tworzących projekty wirtualne.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
- Czy digitalizacja książek zagraża tradycyjnym bibliotekom?
- Czy prace publikowane za publiczne pieniądze powinny być zawsze zamieszczane w Sieci?
- Jaką rolę odgrywają fora i portale historyczne – są miejscami spotkań garstki pasjonatów, czy dobrze zorganizowanym środowiskiem dbającym o nasze dziedzictwo?

5. 12.30 - 13.15 - przerwa obiadowa (CKiS)
6. 13.15 - 14. 45 - dyskusje panelowe, cz. II

c. Jak Kociewiakom opowiadać o historii? (CKiS)
Dyskusja na temat funkcjonowania instytucji badających oraz promujących historię i tożsamość regionu: muzeów, centrów kultury, szkół itd. W dyskusji konieczne będą głosy: przedstawicieli środowisk muzealnych, samorządowych instytucji kultury, nauczycieli oraz organizacji "historyzujących".
Starać się będziemy odpowiedzieć na pytania:
- Jak działają kociewskie instytucje "historyczne", a zwłaszcza muzea?
- Czy historia Kociewia jest atrakcyjnym produktem turystycznym?
- Jaką wiedzę o regionie zdobywa nasza młodzież?

d. Historia Kociewia w badaniach naukowych (CKiS)
Dyskusja na temat badań historycznych na terenie Kociewia. Rozmawiać powinniśmy o stanie i potrzebach badań z zakresu historii, archeologii oraz etnologii i kulturoznawstwa. Zamierzamy zaprezentować główne ośrodki naukowe zajmujące się Kociewiem oraz podyskutować nad potrzebą powołania osobnej instytucji naukowej badającej nasz region. Należałoby omówić kwestię zainteresowania studentów okolicznych uczelni Kociewiem. Przewidywane są głosy studentów z różnych ośrodków naukowych, przedstawicieli historyków, redaktorów regionalnych pism naukowych i popularnonaukowych.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
- Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed historykami w najbliższym czasie, w odniesieniu do Kociewia?
- Czy studenci chcą zajmować się Kociewiem?
- Jak wyglądają badania historyczne w naszym regionie i jaki jest ich odbiór?

7. 15.00 - 15.20 - Przerwa kawowa (CKiS)
8. 15:20 - 15:45 - Spektakl "Nie czekaj na życie" (teksty piosenek: wiersze ks. Janusza St. Pasierba) w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie (CKiS)
9. 15.45 - 16.10 - Przedstawienie programu IV Kongresu Kociewskiego w Starogardzie Gd. i Świeciu (CKiS)
10. 16.10 - 16.45 - Raporty moderatorów sekcji (CKiS)
11. 16.45 - Zakończenie dnia kongresowego (CKiS)

CKiS - Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 10
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6
CWRDW - Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4

Drukuj
Prześlij dalej