Ogólnopolski Zjazd Dzieła Kolpinga

Adolph Kolping (fot. oficjalna strona stowarzyszenia)

odbyło się
13
11.2009
Piątek
Tczew - Ogólnopolski Zjazd Dzieła Kolpinga
13 i 14 listopada w Tczewie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Dzieła Kolpinga. Jest to największe święto Dzieła Kolpinga w Polsce, najstarszej katolickiej organizacji, samopomocowej, która zrzesza 600 tys. członków w 61 krajach świata.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie od stycznia 2005 roku działa jako organizacja pożytku publicznego. Dzieło Kolpinga jest katolickim związkiem społecznym, który w szczególny sposób wspiera rozwój osobistych predyspozycji swoich członków i oferuje im oraz społeczeństwu pomoc życiową. Poprzez działalność swoich członków i grup wspiera dobro wspólne w chrześcijańskim znaczeniu. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób odpowiedzialny, czyli postępowania jak prawdziwy chrześcijanin zarówno wobec własnej rodziny - jako dobry ojciec, matka, współmałżonek itd.; wobec społeczeństwa - jako solidny, uczciwy fachowiec, dobry sąsiad; wobec narodu i państwa -jako odpowiedzialny obywatel

W Tczewie w roku 2007 działalność stowarzyszenia obejmowała m.in. wsparcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Katolickich. W Zespole Szkół Katolickich rozpoczęła również działalność grupa młodego Kolpinga, która pracowała jako wolontariusze, służąc pomocą osobom potrzebującym w świetlicach środowiskowych i w hospicjum. Wspólnie z młodzieżą zorganizowano obóz w Bieszczadach, Bal Charytatywny na rzecz Hospicjum, paczki dla potrzebujących uczniów. Stowarzyszanie od początków września wspiera rodzinę, która pozostała bez środków do życia. Zrealizowało także program wyrównywania szans dla młodzieży, przy pomocy Pomorskiego Kuratorium Oświaty. W ciągu całego roku ze środków stowarzyszenia finansowane są także zajęcia sportowe. W obecnym roku planowane jest: zakończenie akcji DOM, która dotyczy remontu i wyposażenia mieszkania dla potrzebującej rodziny, zorganizowanie obozu w Bieszczadach dla młodzieży zdolnej i zaangażowanej społecznie, a nie posiadającej środków na wakacyjny odpoczynek, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

W piątek 13 listopada, o godz. 19:30 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się uroczysta inauguracja Zgromadzenia, poprzedzona Mszą św. o godz. 18:30 w Kościele Farnym w Tczewie pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego, Jana Bernarda Szlagi.
Drukuj
Prześlij dalej