Powiatowa Gala Wolontariatu - rusza nabór

Centrum wolontariatu

odbyło się
03
12.2010
Piątek
Tczew - Powiatowa Gala Wolontariatu - rusza nabór
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu tczewskiego, organizacje pozarządowe i instytucje do zgłaszania swoich kandydatur w konkursie Powiatowa Gala Wolontariatu 2010. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu rozpoczynamy nabór do Powiatowej Gali Wolontariatu 2010.

Powiatowa Gala Wolontariatu pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat i jakie różnorodne barwy przybiera. Jest to przedsięwzięcie organizowane w szerokim partnerstwie. We współorganizację włączyły się Gminy: Pelplin, Gniew, Tczew, Morzeszczyn oraz Subkowy, Miasto Tczew, Powiat Tczewski, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz Lokalne Centrum Wolontariatu przy Fundacji Pokolenia. Gala pozwoli docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku można zgłaszać kandydatury w następujących kategoriach:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


1. Wolontariusz Roku
2. Grupa Wolontariuszy
3. Inicjatywa społeczna Roku
4. Organizacja przyjazna wolontariuszom
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
6. Animator Roku
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 3 grudnia 2010 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu.


Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl lub osobiście do Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tczewie.

Fundacja Pokolenia
Ul. Kościelna 6/7
83-110 Tczew
tel. (58) 530 24 81
kom. 698 487 943


Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Dla każdej kandydatury proszę wypełnić jeden formularz.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych działaniach. Do oceny zgłoszonych kandydatur powołana zostanie Kapituła składająca się z przedstawicieli Gmin, Powiatu, Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz innych organizacji pozarządowych i biznesu.


Do 8 grudnia 2010 Kapituła Konkursu wybierze laureatów konkursu. 10. grudnia o godzinie 17.00 odbędzie się uroczysta Powiatowa Gala Wolontariatu, na której zaprezentowane będą kandydatury oraz laureaci konkursu. Gala odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Na Gali wręczone zostaną wyróżnienia i nagrody na szczeblu gminnym i powiatowym. Imprezę uświetni występ kabaretu „Świerszczczychrząszcz” oraz zespołu „Kumka Olik”.
Osoby, które działają wolontariacko i chcą uczestniczyć w Gali zapraszamy do Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tczewie.
Wszelkie informacje oraz formularze dostępne są na stronie www.fundacjapokolenia.pl

Gala finansowana jest ze środków Gminy Gniew, Gminy Pelplin, Miasta Tczewa, Fundacji Pokolenia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Powiat Tczewski ufundował dowóz uczestników na Galę.

Drukuj
Prześlij dalej