II Forum Edukacji Zawodowej

Powiat tczewski (fot. archiwum)

odbyło się
05
03.2010
Piątek
Tczew - II Forum Edukacji Zawodowej
W piątek, 5. marca, w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie przy ulicy Sobieskiego odbędzie się II Forum Edukacji Zawodowej Powiatu Tczewskiego, pt. "Zawodowe odrodzenie".


Celem forum jest:

1. Wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych adekwatnych do potrzeb rozwojowych szkolnictwa zawodowego naszego powiatu.
2. Pozyskanie do współpracy przedstawicieli różnych środowisk mających wpływ na kształtowanie rynku edukacyjnego powiatu tczewskiego.
3. Gromadzenie informacji i opinii lokalnych pracodawców, szkół zawodowych oraz innych instytucji rynku pracy o możliwych rozwiązaniach wspierających kształcenie zawodowe w celu dostosowania go do potrzeb kompetencyjnych rynku pracy.
4. Stworzenie podstaw do opracowania strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego powiatu tczewskiego.


Program

1. Uroczyste otwarcie nowopowstałej pracowni fryzjerskiej -
- Starosta tczewski - Witold Sosnowski,
- Przewodnicząca Komisji Edukacji - Maria Czapiewska,
- Naczelnik Wydziału Oświaty -Wojciech Wanke.
2. Prezentacja umiejętności fryzjerskich uczennic ODiDZ - pokaz przygotowany przez opiekuna grupy - Dorotę Machaj.

Konferencja:

1. Przerwa kawowa.
2. "Zawodówka to jest to?" -Dyrektor ZKZ Piotr Cymanowski.
3. "Założenia projektowanych zmian MEN w kształceniu zawodowym i ustawicznym" - starszy wizytator Kuratorium Oświaty Marek Nowicki.
4. Przedstawienie wyników projektu badawczego "Zawody i kompetencje przyszłości" - przedstawiciel firmy Humann Capital Business.
5. Panel dyskusyjny:
"Struktura szkodnictwa zawodowego w dobie przemian gospodarczych powiatu tczewskiego."
6. Poczęstunek.

Termin realizacji: 05 marca 2010r godz. 12.00
Przewidywany czas: ok. 2 godz.
Drukuj
Prześlij dalej