Program Stypendialny "Agrafka" także w Tczewie

Fundacja Pokolenia (fot. tcz.pl)

odbyło się
20
07.2011
Środa
Tczew - Program Stypendialny "Agrafka" także w Tczewie
Do 20 lipca przyjmowane są zgłoszenia od młodych ludzi spełniających kryteria określone w regulaminie Konkursu Stypendialnego "Agrafka".


W 2000 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła Program Stypendialny "Agrafka", realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych. Potencjalni stypendyści to młodzież gimnazjalna, ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci ( w wyjątkowych przypadkach uczniowie szkół podstawowych). Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów.

Program skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych. Od tego roku jedną z partnerskich organizacji jest Fundacja Pokolenia.
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012 r. w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej).

Regulamin i wniosek oraz szersze informacje na stronie: www.fundacjapokolenia.pl .
Drukuj
Prześlij dalej