Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Powiat tczewski (fot. archiwum)

odbyło się
06
10.2011
Czwartek
Tczew - Spotkanie dla organizacji pozarządowych
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami z terenu Powiatu Tczewskiego w sprawie możliwości finansowania działań z budżetu Powiatu Tczewskiego.

6. października 2011 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Restauracji Piaskowa odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi i pozostałym instytucjami z terenu Powiatu Tczewskiego w sprawie możliwości finansowania zadań z budżetu Powiatu Tczewskiego.

Spotkanie ma charakter otwarty, dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w nim. Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt programu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Będzie również mowa o możliwościach finansowania działań z budżetu Powiatu Tczewskiego. Zaprezentowany zostanie formularz wniosku o przyznanie dofinansowania z budżetu Powiatu Tczewskiego oraz omówione zostaną zasady używania herbu Powiatu Tczewskiego.
Drukuj
Prześlij dalej