Konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń"

Pieniądze, 50 zł

odbyło się
15
11.2010
Poniedziałek
Tczew - Konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń"
Lokalne Partnerstwo Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłasza konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń". Konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w kreowanie i gospodarowanie przestrzenią publiczną. Upowszechnić informację o przyjaznych miejscach publicznych i dać przykłady nowego wykorzystania tych miejsc przez wspólnoty lokalne.

Cele szczegółowe:

-budowa aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego obywatelom wizerunku gminy,
-wskazanie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych,
-nagrodzenie i promocja gmin dbających o ład przestrzenny, funkcjonalność i atrakcyjność przestrzeni publicznych,
-podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni,
-dofinansowanie realizacji najlepszych pomysłów na aranżację przestrzeni publicznej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
- Konkurs ma charakter otwarty.
- Zasięg terytorialny konkursu obejmuje 3 gminy Tczew, Pelplin i Gniew.
- W ramach konkursu oceniane są przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu
nowych przestrzeni publicznych istotnych dla funkcjonowania wspólnot lokalnych w przyjaznych miejscach.

ZGŁOSZENIA REALIZACJI DO KONKURSU MOGĄ DOKONAĆ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:
- jednostki lokalnego samorządu terytorialnego (z terenu 3 gmin),
- organizacje pozarządowe,
- osoby prywatne, grupy nieformalne, społeczności lokalne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- Komisja Konkursowa przyznaje 6 nagród po 500 zł na najciekawsze przedsięwzięcie przywracające przestrzeń publiczną mieszkańcom.

TERMINARZ KONKURSU
- Składanie zgłoszeń przez wnioskodawców - 15 listopada 2010 r.
- Ogłoszenie wyników konkursu - 25 listopada 2010 r.

-Termin zgłaszania realizacji do konkursu upływa o godzinie 15.00 15 listopada 2010 roku.

Zgłoszenia dokonuje się pocztą elektroniczną na adres pszulc@fundacjapokolenia.pl bądź na nośniku cyfrowym drogą pocztową lub osobiście na adres:
Fundacja Pokolenia
ul. Kościelna 6/7, 83-110 Tczew
z dopiskiem „Uwolnij przestrzeń”.

Pełny Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://www.fundacjapokolenia.pl/pl/index.php?tab=inf&id=354 .

Dodatkowe informacje na temat konkursu:
Piotr Szulc
e-mail : pszulc@fundacjapokolenia.pl
tel. +48 58 530 24 81
Drukuj
Prześlij dalej