"Autorytety: Lech Bądkowski" - wystawa w CWRDW

Autorytety - Lech Bądkowski (fot. nadesłane do redakcji)

odbyło się
18
01.2010
Poniedziałek
Tczew - "Autorytety: Lech Bądkowski" - wystawa w CWRDW
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie zaprasza w dniach 11 - 31 stycznia 2010 r. na wystawę "Autorytety: Lech Bądkowski". Wernisaż odbędzie się w poniedziałek 18 stycznia 2010 r. o godz. 18.00. w siedzibie Centrum przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie.

Ekspozycja "Autorytety: Lech Bądkowski" prezentuje sylwetkę Lecha Bądkowskiego, pomorskiego opozycjonisty, pierwszego rzecznika prasowego "Solidarności", sygnatariusza Porozumień Sierpniowych, współzałożyciela Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciela i pierwszego prezesa Klubu Studenckiego Pomorania, prezesa Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich, wielkiego orędownika idei samorządności. Wystawę po raz pierwszy otworzono w lutym 2009 roku w Senacie. Dokonali tego Premier RP Donald Tusk i Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Wówczas Senat przyjął także okolicznościową uchwałę oddającą hołd Lechowi Bądkowskiemu. Wystawa została przygotowana przez Europejskie Centrum Solidarności. Partnerem ekspozycji jest Kaszubski Zespół Parlamentarny, Instytut Kaszubski w Gdańsku i Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie.

Lech Bądkowski urodził się w roku 1920 w Toruniu. Tam spędził także młodość. W czasie wojny walczył Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jego szlak bojowy przebiegał od Francji przez Narvik do Anglii. Do Polski powrócił w roku 1946. Od początku związał się z prasą. Pracował początkowo w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. Następnie zajął się zawodowo pracą literacką. W roku 1956, kiedy na fali odwilży po śmierci Stalina, Bądkowski przystąpił do zakładania niezależnej organizacji – Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Odtąd aż do swojej śmierci był ideologiem i czołowym działaczem ZKP.
Wielokrotnie jawnie występował przeciwko władzy komunistycznej. Zabierał głos w momentach przełomowych takich jak rok 1968, grudzień 1970, 1976. Najsłynniejszą kartę w historii Polski zapisał w Sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Wówczas przyszedł do stoczniowców z poparciem udzielonym przez gdańskich literatów. Strajkujący odebrali to jakby poparł ich sam Mickiewicz lub Słowacki. Na wniosek Lecha Wałęsy wybrano Bądkowskiego do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i został jego rzecznikiem prasowym. Znając kilka języków objaśniał mediom zachodnim, światu cele strajkujących.
Po Sierpniu był pierwszym rzecznikiem NSZZ Solidarność, a następnie podjął się redagowania tygodnika „Samorządność”. Zmarł po długiej chorobie w lutym 1984 roku. Na kilka miesięcy przed śmiercią przygotował jeszcze szkic wystąpienia dla Lecha Wałęsy w związku z przyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla. Bądkowski wychował wielu polityków, regionalistów i dziennikarzy. Do ich grona zalicza się m.in. premier Donald Tusk. Z Bądkowskim współpracowali także dzisiaj znani dziennikarze jak Paweł Zbierski, Maria Mrozińska, a spośród osób związanych z Tczewem m.in. Kazimierz Ickiewicz (regionalista) i Janusz Wikowski (dziennikarz).

Warto podkreślić, że jedna z ulic na osiedlu Witosa (Górki) nosi od lutego 2009 r. imię Lecha Bądkowskiego.

Drukuj
Prześlij dalej