Zbliża się XI Festiwal Twórczości Kociewskiej im. ROMANA LANDOWSKIEGO

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
23
11.2018
Piątek
Tczew - Zbliża się XI Festiwal Twórczości Kociewskiej im. ROMANA LANDOWSKIEGO
Pod koniec października rozpoczną się eliminacje do XI Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Finał festiwalu odbędzie się 23 listopada.

Organizator - koordynator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
Współorganizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
Fabryka Sztuk w Tczewie
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim


Cele
Zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, pielęgnowanie tożsamości lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu

Poznawanie twórców kociewskich i ich utworów
Podnoszenie kultury żywego słowa
Inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu
Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury

Adresaci
Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Kategorie konkursowe
1. recytacje poezji i prozy
2. inscenizacje
3. programy słowno-muzyczne
4. juwenilia literackie
5. prace plastyczne

Terminy imprezy
23 października 2018 r. (wtorek) godz. 9.00 - eliminacje rejonowe w Starogardzie Gdańskim w kategorii recytacje
24 października 2018 r. (środa) godz. 9.00 - eliminacje rejonowe w Tczewie w kategorii recytacje
25 października 2018 r. (czwartek) - IX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poeci z Kociewia"
19 - 21 listopada 2018 r. (poniedziałek - środa) godz. 18.00 - wieczory recitalowe i poetycko-muzyczne w Zagłębiu Muzycznym Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
21 listopada 2018 r. (środa) godz. 9.00 - finał w kategorii recytacje
21 listopada 2018 r. (środa) godz. 13.30 - wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich
22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 9.00 - eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)
23 listopada 2018 r. (piątek) godz. 13.00 - koncert finałowy z udziałem laureatów

Szczegółowy program

23 października 2018 r. (wtorek)
Godz. 9.00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Starogard Gdański ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26
Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników z miasta i powiatu starogardzkiego w podziale na 5 grup wiekowych:
dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0
dla uczniów szkół podstawowych klas I - III
dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjalnej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji
24 października 2018 r. (środa)
Godz. 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników Tczewa i powiatu tczewskiego w podziale na 5 grup wiekowych:
dla przedszkoli i klas 0
dla uczniów szkół podstawowych klas I - III
dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjalnej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.

21 listopada 2018 r. (środa)
Godz. 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
Finał recytacji dla zwycięzców eliminacji rejonowych
w podziale na 5 grup wiekowych:
dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0
dla uczniów szkół podstawowych klas I - III
dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI
dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjalnej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.

21 listopada 2018 r. (środa)
Godz. 13.30
Fabryka Sztuk, Tczew ul. 30 Stycznia 4
Wernisaż prac plastycznych, prezentacja juweniliów literackich oraz wręczenie dyplomów i upominków zwycięzcom w różnych grupach wiekowych.

22 listopada 2018 r. (czwartek)
Godz. 9.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
Eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne) dla uczestników w 2 grupach wiekowych:
z przedszkoli i szkół podstawowych
z kl. VII i VIII szkół podstawowych, III klasy gimnazjalnej, szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięskim zespołom po zakończeniu eliminacji.

23 listopada 2018 r. (piątek)
Godz. 13.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
Koncert finałowy - Widowisko dokumentalne-poetyckie- pt. AVE PATRIA


Terminy nadsyłania zgłoszeń na Festiwal
do 9.10.2018 r. - na eliminacje rejonowe w kategorii recytacje
do 31.10.2018 r.- na pozostałe: programy sceniczne i juwenilia literackie
Wszystkie zgłoszenia należy przesłać wyłącznie do biura festiwalowego:
- elektronicznie - na adres wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
- pocztą lub osobiście - do Fabryki Sztuk (portiernia) 83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 4.

Termin nadsyłania prac plastycznych
do 31.10.2018 r.- na adres współorganizatora: Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 4,
tel. 58 530 44 88, e-mail wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl

Założenia regulaminowe

KATEGORIA: RECYTACJE POEZJI I PROZY
1. Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje odbędą się w Tczewie i Starogardzie Gdańskim. Jednak zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać wyłącznie do biura festiwalowego w Tczewie:
- elektronicznie - na adres wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
- pocztą lub osobiście - do Fabryki Sztuk (portiernia) ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew

Zwycięzcy wyłonieni podczas tych eliminacji oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Poeci z Kociewia" ze Świecia uczestniczyć będą w finałach w MBP w Tczewie (21 listopada).
2. Placówka typuje maksymalnie 3 uczestników do następujących grup wiekowych:
przedszkola i klasy 0
szkoły podstawowe klasy I-III
szkoły podstawowe klasy IV - VI
szkoły podstawowe klas VII i VIII i gimnazja - klasa III
szkoły ponadgimnazjalne i domy kultury

3. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment wybranej przez siebie prozy. Wyboru wiersza i utworu można dokonać wyłącznie spośród kociewskich regionalistów, zgodne z określoną w Regulaminie tematyką Festiwalu: Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 egzemplarze recytowanego tekstu (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
6. Kryteria oceny:
dobór repertuaru (dostosowany do możliwości uczestnika)
interpretacja tekstu
kultura słowa (dykcja, emisja głosu - tempo recytacji, intonacja, akcentowanie)
ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)KATEGORIA: PROGRAMY SŁOWNO - MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. W programie należy prezentować utwory literackie tylko kociewskich twórców, zgodne z określoną w Regulaminie tematyką Festiwalu: Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości
3. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów
4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii)
5. Dopuszcza się użycie rekwizytów
6. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
7. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą
warunków technicznych
8. Kryteria oceny programów słowno - muzycznych:
Zgodność repertuaru z założeniami Festiwalu
Wartości literackie i humanistyczne prezentowanych tekstów, ich walory poznawcze i kształcące, ukazujące wartości kultury regionalnej
Opracowanie muzyczne (śpiew solowy i chóralny). Muzyka własna czy zapożyczona?
Umiejętności aktorów (dykcja, emisja głosu, intonacja, ekspresja wypowiedzi)
Scenografia, rekwizyty, kostiumy
Choreografia
Ogólny wyraz artystyczny

KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. W programie należy prezentować utwory literackie wyłącznie kociewskich twórców, zgodne z określoną w Regulaminie tematyką Festiwalu: Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości
3. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów
4. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą warunków technicznych


6. Kryteria oceny inscenizacji:
Wybór utworu, zgodność z założeniami Festiwalu i dostosowany do wieku W programie należy prezentować utwory tylko kociewskich twórców. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów
Poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu (dykcja, emisja głosu, intonacja, ekspresja wypowiedzi)
Stopień samodzielności w przygotowaniu spektaklu (grupa była prowadzona przez profesjonalistę czy spektakl przygotowali uczniowie samodzielnie)
Sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej
Autorstwo reżyserii i scenariusza (czy spektakl był reżyserowany przez opiekuna czy ucznia? Czy scenariusz jest autorski, napisany na potrzeby grupy, czy też sięgnięto po gotowy tekst?)
Zasadność zastosowania danych środków w przedstawieniu (scenografia, rekwizyty, kostiumy)
Ogólne wyrażenie artystyczne

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE
1. Każdy uczestnik przygotowuje własny jeden wiersz lub małą formę prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu - czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 (w trzech egzemplarzach), który należy opatrzyć godłem słownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu dotyczyć musi wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości, osoby, zdarzenia itp.) i tematyki określonej Regulaminem: Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości.
3. Teksty bez związku z określonym tematem nie będą podlegać ocenie jurorów.
4. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 4 egzemplarze tekstu w formie papierowej i na jednym nośniku CD.
6. Autorzy juweniliów literackich nadesłanych na festiwal wyrażają pisemną zgodę na ewentualne publikowanie swych prac.
7. Kryteria oceny juweniliów literackich
Wymogi formalne (tematyka zgodna z założeniami Festiwalu, objętość, druk, godło itp.)
Temat utworu powinien dotyczyć wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości, osoby, zdarzenia itp.)
Oryginalność (samodzielność, autentyczność)
Pomysłowość, niebanalność, odkrywczość (treści i formy)
Forma i język (walory artystyczne, styl, kompozycja, konstrukcja, słownictwo - elementy gwary kociewskiej itp.)

Prace plastyczne
1. Tematyka pracy musi dotyczyć ilustracji utworu wyłącznie twórcy związanego z Kociewiem, wybranego przez uczestnika i prezentować Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości.
2. Prace plastyczne, wykonane w formacie A 3 lub A 4, winny być oznaczone dowolnym godłem słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić kartę zgłoszenia - Załącznik nr 5.
3. Placówka typuje maksymalnie 5 prac do następujących grup wiekowych:
przedszkola i klasy 0
szkoły podstawowe klasy I-III
szkoły podstawowe klasy IV - VI
szkoły podstawowe klas VII i VIII i gimnazja - klasa III
szkoły ponadgimnazjalne i domy kultury

4. Prace nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Organizatorzy mają jednak prawo do nieodpłatnego ich publikowania.
5. Kryteria oceny prac plastycznych:
zgodność z tematyką, z założeniami Festiwalu
oryginalność,
pomysłowość,
estetyka wykonania,
kompozycja,
technika wykonania,
samodzielność wykonania.

Informacje dodatkowe
1. W tym roku Festiwal swą tematyką wpisuje się w projekt "Pomorska droga do Niepodległej", któremu patronuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przy współpracy z samorządami terytorialnymi i prezentuje: Nasze Kociewie i Ojczyzna w dążeniu do niepodległości.
2. W finałach recytatorskich 21 listopada w MBP w Tczewie uczestniczyć będą zwycięzcy eliminacji rejonowych oraz IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Poeci z Kociewia" ze Świecia.
3. Laureaci eliminacji rejonowych i finałowych otrzymają dyplomy i nagrody, zaś placówka i pozostali uczestnicy eliminacji rejonowych i finałowych - dyplomy potwierdzające udział w konkursie, opiekunowie - podziękowania.
4. Alfabetyczna lista nagrodzonych autorów juweniliów literackich i prac plastycznych ukaże się na stronach internetowych:    www.tmzt.tczew.pl,    www.mbp.tczew.pl www.fabrykasztuk.tczew.pl,     www.oppstarogard.pl do 14.11.2018 r.
5. Do udziału w Festiwalu organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl,  www.mbp.tczew.pl, www.oppstarogard.pl,
6. Do części konkursowej Festiwalu we wszystkich kategoriach zgłoszone mogą być wyłącznie prace, programy, utwory własne dotychczas nieprezentowane w poprzednich edycjach.
7. Do uczestników i ich szkół nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na eliminacje i finał konkursu. Jedynie laureaci, którzy wystąpią podczas koncertu finałowego mogą być zaproszeni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
9. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
10. Wszelkich informacji udzielają:
- Eleonora Lewandowska - koordynator Festiwalu  tel. 601 685 363,
e-mail: eleonoralew@wp.pl
- Kamila Gillmeister tel. 58 530 44 88,
e-mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl

11. Informacje o Festiwalu znajdują się w internecie na stronach www.wrotatczewa.pl oraz www.tmzt.tczew.pl, www.biblioteka.tczew.pl, www.fabrykasztuk.tczew.pl www.oppstarogard.pl .
12. Organizator może przekazywać informacje nt. Festiwalu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania od uczestnika bezbłędnie napisanego adresu e-mail.
13. Uczestnik i jego prawny opiekun, przesyłając podpisaną kartę zgłoszeń, wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji i promocji całego przedsięwzięcia a także na opublikowanie wizerunku i materiałów autorskich. Administratorem tych danych będzie Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Uczestnicy i opiekunowie posiadają prawo do cofnięcia, zmiany i odwołania zgody na przetwarzanie danych (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych).

Drukuj
Prześlij dalej