Masz głos, masz wybór 2010 - rusza nabór do akcji

Wybierzmy świadomie - apelują organizatorzy akcji (fot. tcz.pl)
Tczew - Masz głos, masz wybór 2010 - rusza nabór do akcji
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję społecznej akcji "Masz głos, masz wybór". Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców polskich gmin do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku. Zadecydujemy w nich o kierunku rozwoju naszych gmin, powiatów i województw w następnych czterech latach, o tym jakie problemy zostaną rozwiązane. Wybierzmy świadomie. Zastanówmy się, co i jak nowe władze powinny zrobić, by ułatwić nam życie. Zachęćmy do kandydowania osoby, które będą dobrymi radnymi. Wybierzmy kandydatów i kandydatki, którzy chcą rozwiązać lokalne problemy.

Inicjowane przez nas działania stworzyć mają warunki do rzeczowej i rozsądnej rozmowy, w której jest miejsce na przedstawienie i zrozumienie argumentów osób o odmiennych poglądach i poszukiwanie porozumienia dla dobra wspólnego. Organizatorzy akcji stawiają przed jej uczestnikami kilka zadań. Na początek zdiagnozują oni najważniejsze problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy ich miejscowości. Ta diagnoza będzie podstawą do debaty na temat przyszłości gminy. Dobrą okazją do takiej dyskusji będzie przypadająca w maju 20. rocznica wyborów samorządowych. Ważnym celem akcji jest też zadbanie o jakość kandydatów - jej uczestnicy będą więc zachęcać lokalnych liderów do udziału w wyborczym wyścigu. Gdy wybory będą już blisko, zadaniem uczestników akcji będzie zorganizowanie debaty z udziałem kandydatów z różnych opcji, a także przeprowadzenie lokalnej kampanii zachęcającej do głosowania. W akcji uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe - stowarzyszenia i fundacje, ale także izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie, spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne samorządy, koła i kluby, biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne.

Zarejestrowanym uczestnikom pomożemy przygotować się do prowadzenia działań lokalnych. Szczegółową informację o tym, jak zostać uczestnikiem akcji, co i jak można zrobić w jej ramach, o harmonogramie działań i szkoleń zamieszczamy na stronie internetowej akcji www.maszglos.pl. Znajdują się tam również materiały informacyjne nt. kompetencji samorządów lokalnych oraz instruktażowe podpowiadające jak np. krok po kroku zorganizować debatę.
Nabór do akcji trwa na www.maszglos.pl .

- Akcję rozpoczęliśmy w 2006 roku od zachęcania do udziału w wyborach lokalnych. Współpracujące z nami organizacje pozarządowe z terenu całej Polski aranżowały debaty mieszkańców z kandydatami na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. - wyjaśnia Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego - W latach 2007-2009 kontynuowaliśmy prace. Skupiliśmy się wówczas na promowaniu działań służących poprawie komunikacji między obywatelami a wybranymi już władzami samorządowymi. W sumie, w latach 2006-2009 w akcję zaangażowało się 750 organizacji i grup nieformalnych.

Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: msolon@batory.org.pl ) oraz Rafał Krzemiński ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 66, e-mail: rkrzeminski@szkola-liderow.pl ). Akcja społeczna "Masz głos, masz wybór" jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Drukuj
Prześlij dalej