Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu

Sesja absolutoryjna (fot. Tcz.pl)
Tczew - Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu

zobacz galerię zdjęć: 3
Zarząd powiatu tczewskiego podczas wtorkowej sesji uzyskał wotum zaufania i absolutorium. Ta ostatnia uchwała oznacza pozytywnie ocenione wykonanie budżetu przez powiatową radę.

W tym roku na absolutoryjnej sesji pojawiła się nowość - po raz pierwszy radni pochylili się nad tzw. raportem o stanie powiatu. Głosowano też uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu powiatu - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Radni rozpatrywali też sprawozdanie z wykonania powiatowego budżetu za 2018 rok. Uchwalony budżet był w ciągu roku zmieniany 11-krotnie przez radę.


- Mieliśmy dobrą płynność i na bieżąco środki, by regulować zobowiązania - mówił Dariusz Skrzypczyński, skarbnik powiatu tczewskiego.

Skład orzekający Regionalnej Izby rachunkowej zaopiniował pozytywnie wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok. O udzielenie absolutorium wnioskowała też komisja rewizyjna. Podczas absolutoryjnej sesji głos zabierali przedstawiciele klubów i radni.

- Dobry, fachowy, profesjonalny budżet. Dzieło dwóch zarządów. To jest wspólny sukces - mówił radny PO, Jan Kulas.

Uchwała absolutoryjna została przyjęta jednogłośnie.

- To absolutorium to efekt pracy dwóch zarządów. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom - bo zarząd wyznaczał pewne kierunki - a to ludzie go realizowali. Pocieszające jest to, że dochody zrealizowano w ponad 98 procentach, a wydatki ich nie przekroczyły - mówił były starosta Tadeusz Dzwonkowski.

Wszystkim współpracownikom dziękował również obecny włodarz powiatu, Mirosław Augustyn, który po jesiennych wyborach samorządowych zastąpił na stanowisku Tadeusza Dzwonkowskiego.

Jaki był powiatowy budżet?

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXXVI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w wysokości:

- 138.377.772 zł, po stronie dochodów (na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody wyniosły 145.930.701,80 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 7.552.929,80 zł, tj. o 5,46 %),

- 139.071.368 zł, po stronie wydatków (na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane wydatki wyniosły 154.171.536,80 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 15.100.168,80 zł, tj. o 10,86 %),

- 693.596 zł, po stronie przychodów (na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane przychody wyniosły 9.740.835 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 9.047.239 zł, tj. o 1.304,40 %).

W 2018 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 17 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 19 grudnia 2017 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2018 rok.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił na dzień 1 stycznia 2018 roku, kwotę 693.596 zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił na dzień 31 grudnia 2018 roku, kwotę 8.240.835 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 7.547.239 zł (tj. o 1.088,13 %).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, występował deficyt budżetowy w kwocie 2.753.551,26 zł, który jest następstwem zrealizowanych dochodów w kwocie 143.699.326,74 zł i zrealizowanych wydatków w kwocie 146.452.878,00 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 98,47 %, tj. w kwocie 143.699.326,74 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 94,99 %, tj. w kwocie 146.452.878,00 zł. W planowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 136.540.323,80 zł (dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 137.051.592,62 zł, tj. 100,37 % zakładanego planu), natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.390.378 zł (dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 6.647.734,12 zł, tj. 70,79 % zakładanego planu). Wykonane dochody majątkowe stanowią 4,63 % ogółu wykonanych dochodów budżetowych.

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 135.308.498,80 zł (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 132.200.161,82 zł, tj. w 97,70 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.863.038 zł (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 14.252.716,18 zł, tj. w 75,56 % zakładanego planu).

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 9,73 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych.

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2018 roku, wyniosły ogółem 8.668.292,43 zł.

- Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec 2018 roku, zobowiązania w kwocie 47.500.000 zł, dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych co stanowi 33,06 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w roku 2018. W 2018 roku, nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia w ciągu roku, przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł). - informuje Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2018 roku, posiadał należności w kwocie 3.480.483,58 zł.

W 2018 roku, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 954.705 zł, które zostały zrealizowane w 98,47 %, tj. w kwocie 940.081,64 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 13.566.854 zł, które zostały zrealizowane w 87,08 %, tj. w kwocie 11.813.471,18 zł.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (19)
dodaj komentarz

 • +4

  on_gość_gość

  26.06.2019, 08:19

  Pan Augystyn

  Pan Augystyn przegral wybory jakim cudem zostal starosta????

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx4 
 • +7

  g_gość

  26.06.2019, 08:27

  Proste!

  Normalnie, w drodze wyboru. Wybierała grupa. Miał poparcie więc jest. Proste!

  Cytuj
  IP: 199.249.xx0.xx0 
  +4

  tczewiak_gość

  26.06.2019, 09:03

  Bo jest kolegą

  Jak to czemu, bo Powiaty to sztuczne twory a że Pan Starosta jest z PnP i ma tam duża silna pozycję musieli mu dac lukratywne stanowisko. Popatrz na stanowiska Dyrektorów, Prezesów, Rad Nadzorczych Spółek Miejskich tam nie ma nikogo z przypadku. Jest jedna osoba z poza układu i akurat widać, że ona przerasta resztę o głowę, ale spółki nie chcę wymieniać. Tak to już jest, zacznijmy tworzyć nowe ugrupowania, bo nigdy nie odsuniemy obecnych włodarzy. Nie lubię PiS-u, ale akurat kadencyjność, która wprowadzili jest dobra, miasta przestaną być prywatnymi folwarkami.

  Cytuj
  IP: 62.111.xx3.xx0 
  +3

  ..._gość

  26.06.2019, 09:27

  ....

  ..my, wyborcy nie zapomnimy radnym tego układu ups przepraszam WYBORU, w następnych wyborach będzie wymiana 100% składu, w powiecie i przynajmniej 80% w mieście...

  Cytuj
  IP: 109.207.xx6.xx4 
  +6

  Prawda Czasu__gość_gość_gość_g_gość

  26.06.2019, 10:49

  Mieszane uczucia !!

  Dlaczego obecny starosta boi się zrobić audyt za okres sprawowania poprzedników z działalności starostwa , szpitala , budowy wiaduktu na ul. Woj.Polskiego , ronda przy wieży , rekonstrukcji mostu nad Wisłą !!!!!!!!!!!!!!!

  Cytuj
  IP: 188.146.xx7.xx4 
 • +4

  g_gość

  26.06.2019, 08:26

  ZU

  A co z zdegredowanym naczelnikiem Wydziału Komunikacji? Nie będzie dymu? Biedaczek teraz ciężko "choruje".

  Odpowiedz
  IP: 199.249.xx0.xx0 
 • +8

  glowi_gość

  26.06.2019, 08:37

  Ten od porshe?

  Ciekawe kto mu teraz zwolnienia wystawia!?

  Cytuj
  IP: 77.247.xx1.xx2 
 • +6

  EkO_gość

  26.06.2019, 09:10

  nie zapomnimy panie prezydencie

  Jak Augustyn znalazł się na tym stanowisku! Społeczność odrzuciła go w wyborach samorządowych, a tu nowe stanowisko wbrew temu. Jak nie drzwiami to oknem?

  Odpowiedz
  IP: 85.198.xx9.xx8 
 • +5

  .._gość

  26.06.2019, 09:22

  ..

  ..tak się dostał, poleca materiał od 1:40.. http://www.youtube.com/watch?v=mycrkLDRsco

  Cytuj
  IP: 109.207.xx6.xx4 
 • +7

  MY NARÓD!!!_gość_gość

  26.06.2019, 09:40

  Brawo Panie Starosto!!!!Już dawno należało zrobić porządek w wydziale komunikacji!!!!!P.Urban palcami pokazywał patologie w różnych instytucjach a sam miał "BAGNO" w swoim wydziale.I to jego obśmiewanie koleżanek z pracy na Fb!!!!Smutne!!!Już dawno powinien być przy okienku.Panie Starosto!!!!!WYTRWAŁOSCI I KONSEKWENCJI zyczymy.

  Odpowiedz
  IP: 79.187.xx2.xx9 
 • .._gość

  26.06.2019, 11:09

  ..

  ,,Miruś, wstydu oszczędź..

  Cytuj
  IP: 109.207.xx6.xx4 
  -1

  SKUCHA_gość

  26.06.2019, 12:18

  Skucha!!!!!Szukaj dalej!!!!!

  Cytuj
  IP: 79.187.xx2.xx9 
  +1

  .._gość

  26.06.2019, 17:29

  ..

  .. haha czyli Miruś...

  Cytuj
  IP: 5.173.xx6.xx1 
  -3

  SKUCHA_gość

  26.06.2019, 18:20

  Skucha!!!Szukaj dalej!!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx2.xx7 
 • +1

  Łupaszko_gość_gość

  26.06.2019, 11:39

  '' a'la long"

  Jaka patologia nie dostał się na radnego, a został starostą - Polska to stan umysłu... " (...) to była trudna decyzja (...) "-jak bycie przy korycie tyle lat może być dla Ciebie trudną decyzją??????? Trudną decyzja byłoby dla Ciebie odejść od koryta i uszanować wolę wyborców!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx0.xx8 
 • Hej!!!!!_gość

  26.06.2019, 14:25

  Wio woźnico!!!

  Cytuj
  IP: 79.187.xx2.xx9 
 • +2

  trakin_gość_gość_gość

  26.06.2019, 15:52

  KULAS

  Precz z tym gościem , niech wreszcie zamilknie

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx7 
 • +1

  kibic_gość_gość

  27.06.2019, 11:57

  materiał

  Polecam Wszystkim wsłuchanie się w materiał filmowy.TCZEWSKI kabaret za darmo.Nowe określenie z katalogu tczewskich wyborów to "trzeba było jakoś Mirka zagospodarować".Faktycznie trudno się pogodzić z wrażeniem,że na Pana Augustyna spadło wielkie "nieszczęście" bycia starostą.Zapewne to cios w jego dotychczasowe życie społeczne.

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx6.xx4 
 • +1

  Zadluzanko_gość

  27.06.2019, 16:14

  Rumcajs nieźle deficytu ustalasz, a te obligacje jak wypuści to potem nie zwrócimy? Czekam aż ten BOMBEL pi...olnie będzie śmiesznie. Ps. Redakcjo stronnicza, proszę nie kasować nieprzychylnych komentarzy, hej

  Odpowiedz
  IP: 178.235.xx4.xx8 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.