Gniew przygotowuje się na pierwsze śniegi

Gniew zimą (fot. tcz.pl)
Tczew - Gniew przygotowuje się na pierwsze śniegi
Zima w mieście potrafi niekiedy zaskoczyć. Wiedzą o tym szczególnie zarządcy dróg, na których spoczywa obowiązek utrzymania przejezdności ciągów komunikacyjnych. W gminie Gniew służbami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest firma Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.

Podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 1 i drogi krajowej nr 90 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Baza materiałowa Gniew. Drogami wojewódzkimi zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk, Rejon Dróg Wojewódzkich Starogard Gdański, natomiast drogi powiatowe i gminne, w tym także nieruchomości gruntowe, będące własnością Gminy Gniew, stanowiące dojazdy do nieruchomości podlegają spółce Inwest-Kom w Gniewie.

Drogi nie są jedynym niestety problemem, z którym radzić sobie musimy w czasie zimy. Pozostaje jeszcze kwestia chodników, które także należy odpowiednio zagospodarować. Do kogo należy zatem ten obowiązek?

- Na terenie gminy Gniew właściciele nieruchomości są zobowiązani m.in. do uprzątnięcia chodnika bezpośrednio przyległego do terenu nieruchomości ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń. Powinni oni na przykład odgarnąć z chodnika zalegający na nim śnieg w miejsce, które nie będzie powodować zakłóceń w ruchu pieszych. Do ich obowiązków należy także podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania - omawiają zasady dyspozytorzy zimowego utrzymania dróg w gminie Gniew. Jak zaznaczają, użyte do zwalczania śliskości materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i użytkowników terenów. Ponadto zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Warto zapoznać się z tymi zasadami, póki zima nie przyszła do nas jeszcze na dobre. Ważnym jest uświadomienie sobie faktu, że nie każdy chodnik jak niektórym się może wydawać należy do gminy, dlatego też nie warto zwlekać z jego uprzątnięciem i czekać z założonymi rękoma na odpowiednie służby porządkowe, bo jak widać, nie musi to wcale nastąpić.
Drukuj
Prześlij dalej