Tczew "Miasto równych szans". Zrób zdjęcie na widokówkę

Tczew, plac Hallera (fot. tcz.pl)
Tczew - Tczew "Miasto równych szans". Zrób zdjęcie na widokówkę
W ramach realizacji projektu MIASTO RÓWNYCH SZANS, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rusza konkurs na widokówkę dla mieszkańców miasta Tczewa.

Regulamin konkursu na zdjęcie na widokówkę oraz hasło promujące Tczewa jako miasto równych szans

ORGANIZATOR: Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ

WSPÓŁORGANIZATOR: Środowiskowe Domy Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

CELE KONKURSU:

1. Wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców miasta Tczewa.
2. Wzbogacenie edukacji regionalnej,
3. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań.
4. Promocja Tczewa jako Miasta Równych Szans.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


UCZESTNICY: Wszyscy mieszkańcy Tczewa. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swoich opiekunów prawnych – nadesłanej ze zgłoszeniem.

Prace konkursowe wraz z hasłami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Miasto równych szans". Zdjęcia proszę składać w formie papierowej (papier fotograficzny A4) w orientacji poziomej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym umożliwiającym wydruk w wyżej wymienionym formacie. Do zgłoszenia należy dołączyć informację o autorze zdjęcia (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres email, krótka charakterystyka autora).

Cztery najwyżej ocenione przez komisję konkursową prace zostaną umieszczone na widokówkach w nakładzie 1000 egzemplarzy (każda po 250 sztuk).

Termin składnia prac upływa 14.10.2011 roku.
Data rozstrzygnięcia konkursu do końca października 2011 roku.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nowowiejska 18
83-110 Tczew

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 39
83-110 Tczew

Placówki czynne w dni robocze od godz. 800 do 1600 .

WARUNKI UCZESTNICTWA: Jeden osoba może złożyć jedną pracę, która musi być wykonana samodzielne. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z przebiegiem konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród i wyróżnień. Dla zwycięzców organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany w ramach projektu "Miasto równych szans" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drukuj
Prześlij dalej