"Bliżej siebie" - integrowali się w czterech wsiach

Spotkanie odbyło się w Rożentalu (fot. Ilona Ronowska)
Tczew - "Bliżej siebie" - integrowali się w czterech wsiach
W ostatnią sobotę (25.09) w Rożentalu odbyło się sympozjum pt. "To jeszcze nie koniec", podsumowujące działania w ramach projektu "Bliżej siebie" organizowanego przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Projekt był skierowany do mieszkańców czterech sołectw: Janiszewka, Kulic, Pomyj i Rożentala. Jego celem była m.in. integracja mieszkańców we wspólnym działaniu, zintegrowane działanie przedstawicieli różnych grup społecznych, szkolenie z zakresu profesjonalnego organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, wzbogacanie wiedzy na temat możliwości wsparcia i pozyskiwania środków w tym środków z EFS.

Impreza rozpoczęła się przywitaniem gości: zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeusza Błędzkiego, kierownika Gminnego Centrum Informacji w Pelplinie Niny Wilkos, radnego powiatu i pracownika Urzędu Gminy w Pelplinie Tomasza Czerwińskiego i radnego sejmiku wojewódzkiego Patryka Demskiego. Następnie odbyły się projekcja filmu i pokaz zdjęć dokumentujących działania projektu, w tym dwie imprezy organizowane w ramach działań praktycznych beneficjentów "Pikniku rodzinnego - Wielki grill na Dzień Dziecka" i "Familijnego turnieju sportowego". Pierwsza z imprez odbyła się w Pomyjach. Była to impreza plenerowa połączona z koncertami, pokazami magii, konkursami familijnymi i pokazem sztucznych ogni "Błysk i dźwięk". Organizatorzy przygotowali dla uczestników darmowe atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, konkursy, wata cukrowa, przejażdżki konne,). Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali darmową pizzę i napoje. Natomiast "Familijny turniej sportowy" odbył się w Kulicach. Dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali w trzech konkurencjach: tenis stołowy, siatkówka i piłka nożna. Imprezie patronował Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski i Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego Andrzej Kawa, którzy przysłali również różnego rodzaju gadżety, by uświetnić turniej oraz nagrodzić zwycięzców.

W trakcie trwania projektu odbyły się liczne spotkania zespołów roboczych przygotowujących poszczególne imprezy, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Pelplin pt. "Gmina moja mała ojczyzna", warsztaty szkoleniowe: "Kampania informacyjna", "Jak pisać projekty", "Integracja w działaniu", "Jak założyć stowarzyszenie", szkolenia dotyczące jak przygotować pismo do sponsorów i jak skutecznie ich pozyskać. W następstwie podjętych w projekcie działań zawiązało się Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wsi Gminy Pelplin "Bliżej siebie", którego statut opracowali uczestnicy projektów w ramach warsztatów. Na spotkaniu zostały zaprezentowane cele, które chce realizować stowarzyszenie. Podczas sympozjum zostały rozdane nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. "Wspomnienia z Dnia Dziecka i Zawodów Sportowych". Był to jeden z pomysłów zespołu przygotowującego sympozjum na uaktywnienie najmłodszych członków społeczności sołectw biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania odbył się koncert Małgorzaty Hegele. Akompaniował jej Bartosz Krzywda.
Informacje o projekcie film i fotorelacje z działań oraz informacje o stowarzyszeniu na stronie www.projektblizej.pl
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia