Magdalena Kubicka - Netka i Tomasz Tobiański otrzymają prestiżowe wyróżnienia

Magdalena Kubicka-Netka (fot. tcz.pl)
Tczew - Magdalena Kubicka - Netka i Tomasz Tobiański otrzymają prestiżowe wyróżnienia

zobacz galerię zdjęć: 1
Dyrygentka Harcerskiej Orkiestry Dętej - Magdalena Kubicka - Netka i propagator sportów biegowych - Tomasz Tobiański - otrzymają medal "Pro Domo Trsoviensi". Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską za znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa. Stosowne uchwały w sprawie nadania medalu radni przegłosowali na grudniowej sesji Rady Miasta. Oznaczenia zostaną przekazane 30 stycznia - na uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa.

Na wniosek Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie wraz z komendantem Szczepu im. Stanisława Moniuszki dh Norbertem Jatkowskim, po uzyskaniu pozytywnych opinii przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie i Kapituły Medalu, nadaje się Pani Magdalenie Kubickiej-Netka Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" za szczególne zasługi dla promocji miasta Tczewa na arenie międzynarodowej, promowanie kultury wśród mieszkańców Tczewa i okolic oraz wychowywanie kolejnych pokoleń muzyków.


Magdalena Kubicka-Netka urodziła się w Tczewie. Od najwcześniejszych swoich lat uczestniczyła w życiu Harcerskiej Orkiestry Dętej. W 1987 roku rozpoczęła naukę gry na flecie poprzecznym i jako czynny orkiestrant przypatrywała się pracy swojego ojca, ówczesnego kapelmistrza - Jerzego Kubickiego. W ciągu kolejnych lat kontynuowała naukę gry na flecie w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Swoje dorosłe życie wiązała z dyrygenturą, gdyż rozpoczęła studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W 2002 roku ukończyła studia koncertem dyplomowym, w którym grali muzycy Harcerskiej Orkiestry Dętej. Ponadto w celu poszerzenia horyzontów, Pani Magdalena ukończyła studia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim w 2004 roku.

Od najmłodszych lat była czynnym członkiem Harcerskiej Orkiestry Dętej. Z biegiem lat pięła się po szczeblach harcerskich stopni instruktorskich, by w 2002 roku w trakcie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego nieoficjalnie podjęła batutę po ojcu, a w trakcie jubileuszowego koncertu, w grudniu 2002 roku podjęła ja oficjalnie.
To też od 16 lat pani Magdalena Kubicka -Netka prowadzi zespół około 50 młodych muzyków. Dba o ich umiejętności muzyczne oraz wychowanie w duchu harcerskich ideałów. Jest zasłużonym instruktorem Chorągwi Gdańskiej. Ponadto od 2011 roku pracuje w Zespole Szkół Katolickich, gdzie naucza muzyki oraz podstaw przedsiębiorczości. W trakcie minionych 16 lat prowadzenia Orkiestry, zespół wielokrotnie reprezentował miasto Tczew w Polsce i poza granicami kraju. Swoją działalność pod skrzydłami Pani Magdaleny, orkiestra zapisała na dwóch płytach: w 2005 roku Chorał i Rock oraz Kręć się kręć ....
Zespół promował Tczew w miastach partnerskich : w 2006 r. w Werder (Niemcy), w 2007 roku w Aizkraukle (Łotwa), w 2017 r. w Beauvais (Francja) i w 2008 roku w Witten (Niemcy).

Pani Magdalena Kubicka-Netka wielokrotnie poprowadziła zespół do zwycięstw na festiwalach o zasięgu rejonowym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Dzięki Pani Magdalenie Kubickiej-Netka zespół młodych muzyków reprezentował miasto m. in. na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu ( tylko w 2018 r. III miejsce w konkursie Estradowym i nagroda indywidualna dla trębacza), Międzynarodowym Festiwali Orkiestr Dętych w Świeciu (wielokrotne wyróżnienia oraz kolejne miejsca na podium), Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Lipuszu ( w 2012 r. i 2017 r. I miejsce). Ponadto Orkiestra uświetnia obchody świąt państwowych i kościelnych niemalże od początku swojego istnienia, a pani Magdalena Kubicka-Netka kontynuuje dzieło, będąc zawsze na posterunku.


Magdalena Kubicka-Netka całym swoim życiem służy Harcerskiej Orkiestrze Dętej i młodym ludziom, którzy w niej muzykują. Bardzo często poświęca prywatny czas aby doskonalić warsztat dyrygencki. Ponadto realizuje się jako pedagog, co również wiąże się z ustawicznym dokształcaniem się. Od 16 lat swoje codzienne plany układa według kalendarza orkiestry, aby jak najgodniej przedstawiać talent i pracę zespołu, dbać o kształcenie młodego pokolenia oraz umożliwienie starszemu pokoleniu obcować z muzyką na żywo. Podsumowując, działalność Pani Magdalena Kubicka-Netka ze wszech miar zasługuje na nadanie Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.


Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie wniosku Klubu Pro Domo Trsoviensi o nadanie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI" Tomaszowi Tobiańskiemu za działalność sportową oraz promowanie sportu w środowisku młodzieży szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa, Kapituła Medalu również pozytywnie zaopiniowała wniosek, argumentując swoją decyzję w następujący sposób.

Tomasz Tobiański urodził się w Tczewie - od urodzenia po dziś dzień związany z Tczewem. Wykształcenie wyższe mgr Wychowania Fizycznego, Trener II klasy piłki nożnej, studia podyplomowe Politechnika Gdańska - Zarządzanie oświatą, ratownik wodny, sternik motorowodny, sędzia LA, sędzia piłki nożnej.
Od 1997 roku nauczyciel wychowania fizycznego w miejskich szkołach, zarówno podstawowych jak i ponadgimnazjalnych. Wychowawca, pedagog wielu pokoleń tczewian.
Trener piłki nożnej w klubie Wisła Tczew w latach 1999-2004, w wielu młodych ludziach zaszczepił miłość do sportu, poprzez sport kształtował charakter młodych adeptów piłki nożnej. Poza aspektem sportowym duży nacisk kładł na wychowanie. Organizator wielu obozów sportowych. Do dzisiaj wielu z trenowanych zawodników gra w klubach piłkarskich, wśród nich są zawodnicy którzy grają na poziomie szczebla centralnego I,II i III ligi.
Od 2006 roku Pełni funkcję dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu obecnie Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie. Pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym oraz charytatywnym. Działalność Tomasza Tobiańskiego szeroko wykracza poza obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska. Otwarty na wszelkie propozycje, zmiany gotowy do rozmów i działania, nie boi się nowych wyzwań. Wśród nowych inicjatyw należy wymienić imprezy rekreacyjno-sportowe, które na stałe wpisały się w kalendarz miejskich wydarzeń o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym jak również międzynarodowym: Amatorska Liga Piłki Nożnej, Liga Futsalu Powiatu Tczewskiego, Powiatowy Test Coopera, imprezy biegowe - Maraton/Półmaraton Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (Maraton posiada atest PZLA), Silgan Ćwierćmaraton, Tczew na 5 z atestem PZLA, Bieg Tropem Wilczym. Imprezy biegowe na stałe wpisały się w kalendarz biegowych imprez krajowych.
Organizator, współorganizator imprez charytatywnych między innymi "Bieg dla Filipa" - 24 godzinny bieg, Bieg dla Marysi pogryzionej przez psy, biegi związane ze zbiórką żywności dla Caritasu, środków dla dzieci z Rwandy, biegi połączone ze zbiórką środków WOŚP.
Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Biegający Tczew. Zjednoczył środowisko miłośników najprostszej formy ruchu jakim jest bieganie. Spotkania, wspólne treningi, wspólne wyjazdy na zawody, wymiana doświadczeń pomiędzy biegaczami, niezwykła atmosfera to co cechuje Stowarzyszenie. Dotychczas biegacze mijali się, nie znając się, nie rozmawiając, spotykając - dzisiaj wszyscy się znają, dyskutują, wymieniają planami treningowymi itp. Od wielu lat próbowano by połączyć to środowisko, niestety bez powodzenia - Tomaszowi Tobiańskiemu to się udało, już dzisiaj można zdecydowanie tak powiedziecie, w styczniu br. Stowarzyszeni obchodziło 5-lecie. Działania na rzecz Stowarzyszenia a przede wszystkim społeczności lokalnej pozwoliły między innymi przypomnieć o znakomitym sportowcu Kazimierzu Zimnym, złożenie wniosku, co skutkowało z przyznaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, powstania izby pamięci olimpijczyka, odbyły się spotkania z młodzieżą itp. Zorganizował spotkania ze znanymi sportowcami między innymi z Arkadiuszem Gardzielewskim medalistą Mistrzostw Polski na różnych dystansach łącznie z królewskim dystansem - Maratonem. Poprzez założenie Stowarzyszenia mówią o Nim, że rozbiegał Tczew, scalił i zjednoczył wielu amatorów biegania.
Ponad dwa lata temu "sprowadził" do Tczewa cykliczną imprezę biegową pod nazwą "parkrun". Parkrun to bieg na odcinku 5 km, z pomiarem czasu, z opublikowaniem wyniku, bieg jest całkowicie bezpłatny, jedynym obowiązkiem uczestnika jednorazowa rejestracja i przyniesienie kodu. Parkrun to nie tylko bieg ale również trucht, marsz, marszobieg czy marsz z kijami Nording Wolking, wynik schodzi na drugi plan, najważniejszy jest udział i zaszczepienie potrzeby ruchu wśród mieszkańców Tczewa. Spotkania w ramach parkrun Tczew odbywają się w każdą sobotę bez względu na porę roku o godzinie 9:00 na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz cechom charakteru udało się w Tczewie zorganizować grupę osób które wspierają Tomasz w tych działaniach. parkrun jest inicjatywą otwartą dla wszystkich i dającą możliwość udziału wszystkim niezależnie od kondycji, umiejętności czy też możliwości, jakie daje nam nasz organizm. Formuła parkrun zachęca do udziału szczególnie tych uczestników, dla których regularna aktywność fizyczna nie jest normą i dla których start w wielu imprezach jest utrudniony. Wspaniała promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, czynnego spędzania czasu wolnego.
Przez wiele lat Tomasz Tobiański był sędzią piłki nożnej szczebla centralnego, sędziował najwyższym klasom rozgrywkowym. W tym nie ma nic nadzwyczajnego, natomiast zaszczepił wśród młodych ludzi "miłość" do swojej pasji, dzięki temu wiele osób poszło śladami Tomasza i rozpoczęli swoją przygodę sędziowską na różnych szczeblach rozgrywkowych. Tomasz służył im pomocą oraz doświadczeniem, poprzez swoją pasję promował zdrowy trym życia, promował również miasto Tczew. Dla wielu młodych ludzi był drogowskazem i wzorem do naśladowania.
Od 12 lat pełni funkcję radnego Rady Miasta Tczewa, oddany służbie dla miasta i jej mieszkańców. Bezinteresowny, pomocny, zaangażowany w problemy mieszkańców. Nie jest obojętny na krzywdę drugiej osoby. Zawsze z dumą podkreśla, że jest mieszkańcem Tczewa. Poprzez swoją działalność sportową, pedagogiczną, charytatywną, społeczną jest godnym wzorem do naśladowania. Można śmiało powiedzieć, że jest rozpoznawalny i ceniony poprzez mieszkańców Tczewa.

Podsumowując działalność Pan Tomasz Tobiański ze wszech miar zasługuje na nadanie Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (23)
dodaj komentarz

 • +12

  ona_gość_gość_gość

  04.01.2019, 10:20

  swoj

  Ludzie za to ze to organizuje? to wchodzi w zakres jego obowiazkow miedzy innymi i co najsmiesniejsze jest w radzie tak wiec juz sami sie nagradzaja ale dobrze ze nie dali tego blaszkowskiem za propagowanie plywanie szczgolnie wsrod szkoly nr 2 :)

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx4 
 • +25

  rada emerytów _gość

  04.01.2019, 11:11

  TA NAGRODA JUŻ NIC NIE ZNACZY

  Rada Miejska przyznaje swojemu radnemu medal. Radny jest dyrektorem powiatowego centrum sportu i za swoją pracę dostaje wynagrodzenie. Teraz za pracę dostaje nie tylko pieniądze ale i medal. Tak nie powinno być. Trzeba go nagrodzić !! ale w inny sposób! Czy radny zaglosuje za przyznaniem medalu samemu sobie???

  Cytuj
  IP: 94.254.xx8.xx4 

  Jakisnick_gość

  05.01.2019, 13:17

  Warto się znać

  Warto się znać na rzeczach, o których się pisze. To co robi Tomek w ramach Biegającego Tczewa nie ma nic wspólnego z jego obowiązkami służbowymi. On nie ma obowiązku prowadzenia stowarzyszenia, nie ma w umówie wpisanego planu na 50 sobót w roku, gdzie z całą rodziną, łącznie z Tatą, organizuje ParkRun (jeden z najlepszych w Polsce). To jest jego wyłącznie dobra wola. Dzięki takim komentarzom cały zapał do tego typu dzialalalności siada, odechciewa się robić cokolwiek. Ja się zawsze zastanawiam skąd się biorą ludzie, którzy piszą takie komentarze. Wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. Zróbcie coś dla innych, bezinteresownie, w wolnym czasie, zobaczycie, ile to daje przyjemności. .... tekst uzasadnienia, no cóż, może to ktoś jeszcze poprawi.

  Cytuj
  IP: 31.0.xx0.xx5 
 • +17

  Znafca_gość

  04.01.2019, 10:21

  Tobias wszedl w polityke bo w dresie chyba niezbyt wygodnie bylo Pamietam jak zawsze panny budowlanki koczowaly pod jego drzwiami na hali ;)) A madzia kiedys fajna laska nie wiem jak dzis.

  Odpowiedz
  IP: 83.23.xx5.xx6 
 • +14

  gość_gość_gość

  04.01.2019, 22:35

  Towarzystwo wiecznej adoraji

  TOWARZYSTWO WIECZNEJ ADORACJI !!! Trzech panów: Augustyn- obecny Starosta, były przewodniczący Rady Miejskiej. Drewa- były wiceprezydent, obecnie przewodniczący Rady Miejskiej i Tobiański - również radny. Cała trójca to koleśie od........Cała trójca to nauczyciele wychowania fizycznego, którzy, bardzo krótko pracowali w szkołach bez żadnych osiągnięć sportowych. Nie zdobywali ani pucharów dla szkół ani medali. Bo pracując w szkole np na 1/4 etatu nie można zrobić wyników z młodzieżą. Słabi jako nauczyciele teraz swoje kompleksy leczą przyznawaniem sobie nagród za publiczne pieniądze. Pani Magdalena Kubicka-Netka, wspaniała osobowość, ogromne zaangażowanie , praca od podstaw do sukcesu, kształcąca młodzież, godna reprezentantka naszego miasta .

  Cytuj
  IP: 83.20.xx2.xx4 
  +3

  stary_gość

  06.01.2019, 11:16

  pamietam Tomka i Tadzia Tobianskich ze szkoły, i najlepszego zdania o nich nie mam. A co do rady miasta to przydałoby się tam przewietrzenie, szczególni od tych nauczycieli WF-u, którzy nigdy się nie przemęczali

  Cytuj
  IP: 94.254.xx0.xx6 
 • +18

  magda_gość

  04.01.2019, 10:37

  stylistyka

  Tcz.pl czy ktoś przeczytał artykuł przed publikacją? Przecież tego nie można czytać. W artykule aż roi się od błędów!

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx6.xx5 
 • +24

  JAN_gość_gość

  04.01.2019, 10:49

  x

  Same pochwały dla Tobiańskiego a jak toczy się sledztwo w sprawie nienależnie pobranych pieniędzy Przypomnę p Tobiański był w kilku miejscach na raz i ze wszystkich zródeł brał publiczne pieniądze Opisała to Gazeta Tczewska

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx2.xxx 
 • -10

  aaa_gość

  04.01.2019, 13:59

  Ryszard przestań robić cyrk w komentarzach

  Cytuj
  IP: 134.191.xx0.xx7 
  -3

  Rad_gość

  04.01.2019, 14:37

  Ryszard R. znowu w natarciu - weź już zamilcz i odejdź na dobre z Tczewa..

  Cytuj
  IP: 82.177.xx8.xx7 
  -1

  JOLANTA_gość_gość

  06.01.2019, 14:03

  do Ryszarda

  Ryszard,zamilcz,bo Ci przypomne wyjazdy na mecze z UNIA TCZEW , Pamietasz a raczej nie pamietasz tak piliscie i dzieci na to patrzyly

  Cytuj
  IP: 93.198.xx4.xx8 
 • +6

  magda_gość_gość

  04.01.2019, 10:50

  Tcz.pl czy ktoś przeczytał artykuł przed publikacją? Tego nie można czytać? W tekście aż roi się od błędów!

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx6.xx5 
 • +22

  Tczewianin Roku_gość

  04.01.2019, 11:44

  TWA

  Magda Kubicka - TAK!!! Ale ten drugi? Za co? Towarzystwo Wzajemnej Adoracji!

  Odpowiedz
  IP: 79.186.xx2.xx1 
 • +9

  konstytucja_gość

  04.01.2019, 12:42

  To jest jak w rodzinie , każdy każdemu na urodziny daje 100 zł czyli nikt nikomu nic nie daje. Ale propaganda jest , wymioty i tyle

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx6.xx1 
 • +17

  B532_gość

  04.01.2019, 12:59

  ...

  Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby takie nagrody przyznawać osobom, które pełnią obecnie funkcję radnego. Przecież w głosowaniu koledzy przyznali mu to wyróżnienie!

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx7.xx5 
 • +19

  ewa_gość

  04.01.2019, 14:00

  xx

  Na takie wyróżnienie to trzeba postępować etycznie a nie wpisywać lekcje w dzienniku w szkole a fizycznie sędziować mecz gdzieś poza Tczewem

  Cytuj
  IP: 109.197.xx2.xxx 
  -6

  Do Ewa _gość

  04.01.2019, 18:23

  Naprawdę Rysiu... Wystarczy. Odejdź już od komputera.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx2.xx6 
 • +4

  Serio _gość

  04.01.2019, 14:01

  Dlaczego tyle błędów? I to nie pierwszy raz... Eh... Aż szkoda, bo gdziekolwiek to udostępnić trochę słabo... Czas chyba na jakieś zmiany w zarządzaniu :(

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx9.xx5 
 • +7

  Marcin_gość

  04.01.2019, 15:36

  o zgrozo

  Nic nie pobije "Nordig Wolking" - niestety, to chyba jest treść oficjalnego uzasadnienia...

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx3.xx6 
 • +1

  Hod_gość

  04.01.2019, 16:33

  Tekst

  Szanowni "redaktorzy"! Tak trudno jest p r z e p i s a ć bezbłędnie tekst? Jak tak można?

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx9.xx5 
 • -10

  Brawo Tomku _gość

  04.01.2019, 19:49

  Zasłużył

  Brawo Tomku jak najbardziej się należy ten medal, wielkie serce i bezinteresowne zaangażowanie w wiele imprez.

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx0.xxx 
 • -4

  gość _gość

  06.01.2019, 12:10

  tomek

  Bardzo dobra decyzja, żeby dać to wyróżnienie p. Tobiańskiemu. Znam go od wielu lat, zawsze można liczyć na jego pomoc. Wielki przyjaciel młodzieży. Czasami nawet się dziwię dlaczego pomimo tak wielu wylewanych na niego oszczerstw i pomówień dalej robi tyle dobrych rzeczy, a nie siedzi i nie pierdzi tylko w stołek jak niektórzy inni dyrektorzy. W imprezy organizowane przez niego wkłada wiele energii i zaangażowania co zdecydowanie przekracza jego obowiązki służbowe. A że jest radnym? Jest już od 12 lat - taka wola mieszkańców Tczewa. I dlaczego z tego powodu miałby być pozbawiony tego wyróżnienia. WYRÓŻNIENIA KTÓRE DAWNO MU SIĘ NALEŻAŁO!

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx3.xx5 
 • +3

  Sisi_ona_gość

  17.01.2019, 14:01

  Jest radnym, bo startuje z Czyżykowa gdzie nie ma poważnego konkurenta. Jakby startował z okręgu, w którym mieszka to nie miałby szans. Poza tym brak mu odwagi i jaj żeby to zrobić.

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.