Powiatowa Gala Wolontariatu 2011 - zgłoś swojego kandydata

Wolontariuszki i wolontariusze poszukiwani (fot. nadesłane do redakcji)
Tczew - Powiatowa Gala Wolontariatu 2011 - zgłoś swojego kandydata


Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie i Fundacja Pokolenia ogłaszają nabór do Powiatowej Gali Wolontariatu 2011. Kandydatów można zgłaszać do końca miesiąca, a listę zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, którą zaplanowano na 9. grudnia.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie.

- Powiatowa Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwoli docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.
W tym roku postanowiliśmy wyłonić następujące kategorie - Wolontariusz Roku, Grupa Wolontariuszy, Inicjatywa społeczna Roku, Organizacja przyjazna wolontariuszom, Firma przyjazna społeczności lokalnej oraz Animator roku - tłumaczą organizatorzy gali.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30. listopada. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat@fundacjapokolenia.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem:
Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie
Fundacja Pokolenia - biuro
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew
tel. kom. 721 421 754

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Dla każdej kandydatury proszę wypełnić jeden formularz. Formularze do pobrania ze strony www.fundacjapokolenia.pl . Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Do 7 grudnia 2011 Kapituła Konkursu wybierze laureatów konkursu. 9. grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się uroczysta Powiatowa Gala Wolontariatu, na której zaprezentowane będą kandydatury oraz laureaci konkursu.
Drukuj
Prześlij dalej