ZUS rozpoczął wysyłkę PITów

List (fot. tcz.pl)
Tczew - ZUS rozpoczął wysyłkę PITów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT. Trafią one do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Jak co roku, ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji: PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego. Przed 1. marca wszyscy, którzy w 2021 r. przynajmniej raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową.

PIT- 40A trafi do emerytów i rencistów oraz do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

- PIT-11A to informacja o dochodach osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia będą miały dostęp do deklaracji PIT także na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na swój profil i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Drukuj
Prześlij dalej