Znasz zasłużonych dla Tczewa? Zgłoś ich w magistracie

Pro Domo Trsoviensi (fot. tczew.pl)

odbyło się
15
09.2009
Wtorek
Tczew - Znasz zasłużonych dla Tczewa? Zgłoś ich w magistracie
Przewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Mroczkowski, jeszcze tylko do końca września czeka na wnioski o przyznanie medalu "Pro Domo Trsoviensi". Wyróżnienie może powędrować do osób, które na różnych polach swojej działalności, przyczyniły się do przyniesienia korzyści mieszkańcom grodu Sambora.

Pro Domo Trsoviensi" jest wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Miejską za znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców.
Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydających miastu splendoru lub wyraźnych korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa.

- Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, zakłady pracy i inne formalno prawne zbiorowości w tym Klub "Pro Domo Trsoviensi" oraz grupy składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie wraz z ocenami, recenzjami, czy opiniami bądź innymi dowodami uzasadniającymi wystąpienie o przyznanie Medalu. - informuje Małgorzata Mykowska z Biura Promocji tczewskiego magistratu.
Złożone wnioski trafiają do kapituły, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci medalu. Kapituła przedstawia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie do 10 listopada każdego roku wyniki swojej pracy w postaci zaopiniowanych wniosków i ustala listę nominowanych za dany rok. Medal jest wręczany 30 stycznia każdego roku podczas Dnia Tczewa. W ubiegłym roku odznaczeniem uhonorowano Kazimierza Ickiewicza, Józefa Bejgrowicza, Jana Stachowiaka i Bernarda Kapicha.
Drukuj
Prześlij dalej