Veolia przedstawia swoje stanowisko

Zgodnie z pomysłem autobusy zatrzymywałyby się na ulicy Żwirki (fot. tcz.pl)
Tczew - Veolia przedstawia swoje stanowisko
W opublikowanym w dniu 31. marca artykule "Kontrolerzy biletów nadgorliwi? Będzie spotkanie u prezydenta ws. kontroli w autobusach" poruszyliśmy problem kontroli w tczewskich autobusach. Poniżej przedstawiamy stanowisko Veolii w tej sprawie.

Mówiąc o nadużywaniu przez kontrolerów zjazdów na policję odwołano się do sytuacji, kiedy grupa młodzieży korzystała z komunikacji miejskiej nie mając biletów. Dodatkowo, osoby biorące udział w zdarzeniu nie okazały na wezwanie rewizorów dokumentów tożsamości, uniemożliwiając im wypełnienie obowiązków służbowych. Konsekwencje wynikające z braku okazania pracownikowi kontroli Karty Miejskiej lub biletu jednorazowego precyzują Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie:

  • "Na każde żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany wręczyć kontrolerowi ważny bilet, a w przypadku prawa do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest okazać kontrolerowi dokument uprawniający do takiego przejazdu. (…)".
  • "Pasażer, który w czasie kontroli nie posiada ważnego biletu za przejazd, bądź dokumentu uprawniającego do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej na miejscu lub okazania dokumentu poświadczającego tożsamość, w celu umożliwienia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej. Pasażer, który nie uiści opłaty dodatkowej lub nie okaże dokumentu tożsamości ponosi wszelkie koszty związane z trybem postępowania windykacyjnego."

W związku z powyższym, w przytoczonym przykładzie pracownicy firmy kontrolerskiej egzekwowali obowiązujące przepisy. Rewizorzy, którym uniemożliwiono wykonanie czynności służbowych, skorzystali z pomocy funkcjonariuszy Policji / art. 33a ust. 4a ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe ze zm./. Gapowiczom wystawiono Opłaty Dodatkowe, których wysokość wynika z Załącznika do uchwały XXI/174/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 15 maja 2008.

Zaznaczamy również, że rolą rewizorów jest stwierdzenie czy pasażer ma ważny bilet za przejazd /bilet jednorazowy lub Kartę Miejską/, a w przypadku jego braku wystawienie Kredytowej Opłaty Dodatkowej. Rewizor nie może odpowiadać za sytuację, w której elektroniczny system poboru opłat, na skutek przyłożenia Karty do kasownika, wylogował pasażera. Pracownicy firmy kontrolerskiej przeprowadzając kontrolę biletów w autobusie nie mają informacji na temat historii transakcji wykonywanych na konkretnej Karcie Miejskiej. Narzędzia służące do kontroli biletów informują rewizorów czy w momencie wykonywania kontroli pasażer ma ważny bilet na przejazd.

Od redakcji

Pragniemy przeprosić przedstawicieli firmy Veolia Transport, jeżeli zamieszczenie oznaczenia Firmy (w postaci loga spółki) na naszych stronach wywołało u Państwa podstawy do traktowania naszego zachowania jako naruszenia Państwa dóbr osobistych. Nie było to naszym zamiarem.
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (0)

  • Uwaga! Funkcja komentowania została wyłączona przez Moderatora serwisu...