Kultura Dostępna. "CIEMNO, PRAWIE NOC"

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
04
07.2019
Czwartek
Tczew - Kultura Dostępna. "CIEMNO, PRAWIE NOC"
W każdy czwartek w kinie Helios polskie filmy za jedyne 10 zł. Kultura naprawdę jest dostępna! Zapraszamy na godzinę 13:00 i 18:00 na film: CIEMNO, PRAWIE NOC.

Kiedy równo dziesięć lat temu, w 2009 roku, Borys Lankosz debiutował w fabule "Rewersem", jak miało się okazać jednym z najgłośniejszych debiutów dekady, miał już ustaloną pozycję utalentowanego reżysera filmów dokumentalnych, laureata wielu międzynarodowych festiwali. Wspominam o tym dlatego, że w "Ciemno, prawie noc", najnowszym dziele reżysera, widać wyraźnie ślad jego dokumentalnych wędrówek sprzed lat.
Alicja Tabor, grana przez Magdaleną Cielecką kobieta powracająca po latach do rodzinnego Wałbrzycha po to, żeby rozwikłać dręczącą miasto zagadkę kryminalną, ale również zmierzyć się z własnymi traumatycznymi wspomnieniami, jest kimś kto jak w najlepszym dokumencie rejestruje rzeczywistość, niejako fotografuje ją i przedstawia, samemu pozostając w cieniu wydarzeń, chociaż rzekomo w centrum.

Tak właśnie jest z Alicją Tabor: to jej oczami oglądamy rzeczywistość, ludzi, zjawiska, rzeczy. To ona opowiada nam filmowy świat - okrutny, podły, zły, sama jednak wnosi na ekran swoisty autyzm osobowościowy. Podczas gdy inni aktorzy, a Lankoszowi udało się zgromadzić na planie prawdziwych tuzów (Fronczewski, Kolak, Konieczna, Ogrodnik, Trela), grają bardzo ostro, z przytupem, Cielecka pozostaje w cieniu. Jest dokumentalistą w wykreowanym świecie.

"Ciemno, prawie noc" na pewno warto polecić wielbicielom prozy Joanny Bator. Książka była wydarzeniem, sprzedała się w wielotysięcznym nakładzie, warto na pewno skonfrontować wrażenia z lektury z adaptacją filmową. Trzeba jednak pamiętać, że film rządzi się własnymi prawami. To bardzo autorska adaptacja, w której zdecydowanie więcej jest mroku niż anegdoty, smutku niż agresji. Po obejrzeniu "Ciemno, prawie noc" pozostajemy z aurą smutku, która pozostaje w nas na długo. Trudno do nazwać, trudno zdefiniować - chodzi o atmosferę przenoszącą to, co ogólne, (kino) w sferę prywatną, domową, indywidualną (osobiste wspomnienia). Każdy przecież pamięta w swoim życiu ciemność - prawie noc.

Łukasz Maciejewski

Konkurs

Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na film. Wystarczy, że napiszesz do nas maila z dopiskiem w tytule "dostępna" - i podać w treści w imię osoby, która ma wybrać się na film (może to być imię Państwa) - kto pierwszy, ten lepszy. Maile prosimy przesyłać na adres kontakt@redakcja.tcz.pl .(Uwaga - pod uwagę bierzemy tylko maile wysłane jeden raz, po publikacji artykułu). O wygranej zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.


Uwaga: Aby wziąć udział w konkursie należy w treści maila wkleić poniższą formułkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres e-mail, numer IP) zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uczelnia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.2016.119.1), dalej zwane "rozporządzeniem". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest TCZ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ulicy Hanny Hass 4, 83-110 Tczew. Zbierane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ww. rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia konkursu. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie: osoby upoważnione przez TCZ.PL Sp. z o.o. - pracownicy spółki i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne, a także kino Helios Tczew, ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w organizowanym przez TCZ.PL konkursie. Państwa dane osobowe przetwarzamy na czas trwania konkursu i w czasie podejmowania czynności związanych z jego rozstrzygnięciem. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza ww. rozporządzenia.


Aktualizacja - Bilety już rozdane. Prosimy nie nadsyłać maili. Zwycięzcy powiadomieni drogą mailową.
Drukuj
Prześlij dalej