Radni przyjęli nowe stawki podatkowe

Rada Miejska (fot. tcz.pl)
Tczew - Radni przyjęli nowe stawki podatkowe
Podczas ostatniej w mijającej kadencji roboczej sesji radni uchwalili nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać w 2011 roku. Będą wyższe średnio o 4 proc. Nie zapłacimy więcej za podatek od budynków mieszkalnych oraz za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych.

Uchwały określające nowe stawki podatku na 2011 rok rajcy przyjęli podczas październikowej sesji. Wzrost stawek wyniesie średnio 3,91 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących. Podatki będą niższe o prawie 8,5 proc. od górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2011 rok. Wyższe będą stawki od środków transportu, od nieruchomości, a także opłaty związane z wywozem śmieci, ale na tym samym poziomie pozostaną opłaty za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych.

- Stawka podatku od budynków mieszkalnych pozostała na poziomie 2010 roku, pozostałe o średnio cztery procent poszły w górę. - wyjaśnia Helena Kullas, skarbnik miasta - W porównaniu z innymi ościennymi gminami nasze stawki utrzymują się na zbliżonym poziomie. Wpływy z podatków stanowią jedno ze źródeł dochodów budżetu, a te są potrzebne, by realizować wydatki. Zamrażanie stawek przez długi czas nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy podwyżki są bardziej drastyczne i bardziej odczuwalne.

Decyzja o wprowadzaniu nowych stawek nie wszystkim się jednak spodobała:

- Pierwsza zasada to nie szkodzić, druga zasada, to obniżać podatki, bo każdy obniżony podatek napędza gospodarkę i powoduje, że zanika szara strefa i do budżetu trafia więcej pieniędzy. Nie uprawiając polityki przedwyborczej powiem krótko - jeśli w taki chcemy karać mieszkańców za kondycję budżetu, to nie mamy do tego moralnego prawa. - grzmiał radny Mirosław Kaffka. Dyskusję w tej kwestii ucięła radna Brygida Genca - Dziwi mnie, że radny Kaffka wygłasza opinie jako profesor ekonomii. Każda okazja, aby wygłosić jakąś mowę jest dobra. Jesteśmy w punkcie ustalania nowych stawek podatku od środków transportu, a w pana wypowiedzi nie było o tym ani słowa.

Tylko dzięki zwiększeniu stawek za podatek od nieruchomości do miejskiej kasy trafi dodatkowe 600 tys. zł, które będą mogły zostać przeznaczone np. na inwestycje. Jednym ze źródeł dochodów własnych jest również podatek od środków transportowych - podwyższenie wysokości stawek umożliwi pozyskanie dodatkowych wpływów w wysokości ok. 66.500 zł.

Co przyjęli radni?

Określone zostały roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni - 0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,39 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,62 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,51 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,57 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,16 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,05 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,88 zł

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych na terenie miasta Tczewa

Zaproponowano wzrost stawek średnio o około 8 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 roku oraz wzrost stawek średnio o 7% w stosunku do stawek z 2010 r. dotyczących środków transportowych posiadających katalizatory lub spełniających normy w zakresie ochrony środowiska EURO I, II, III lub IV (kolumna 10 załącznika Nr 2 do uzasadnienia). Taki wzrost stawek podyktowany został przede wszystkim faktem, iż Rada Miejska nie podwyższała stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i na 2010r., gdzie obowiązywały stawki z 2008 r.
Gmina Miejska Tczew w porównaniu z innymi wybranymi gminami województwa pomorskiego posiada w 2010 r. w większości przypadków najniższe stawki podatku od środków transportowych. Proponowane stawki kształtują się różnie i są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2011 rok średnio o około 45%. Natomiast w przypadku pojazdów posiadających katalizatory stawki ogłoszone przez Ministra Finansów przewyższają średnio o około 107% stawki zaproponowane przez Prezydenta Miasta.
Z uwagi na to, że podatek od środków transportowych jest jednym ze źródeł dochodów własnych podwyższenie wysokości stawek umożliwi pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta o około 66.500 zł.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 740 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 885 zł,

2. od samochodów ciężarowych, o liczbie osi - dwie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 25 ton włącznie - 1.600 zł,
b) wyższej niż 25 ton - 2.570 zł,

3. od samochodów ciężarowych, o liczbie osi - dwie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 25 ton włącznie - 2.115 zł,
b) wyższej niż 25 ton - 2.760 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.190 zł,
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o liczbie osi - dwie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.910 zł,
b) wyższej niż 36 ton - 2.310 zł,

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o liczbie osi - dwie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.140 zł,
b) wyższej niż 36 ton - 2.775 zł,

7. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 860 zł,
8. od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, bez względu na liczbę osi w każdym rodzaju zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą pojazdów:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.635 zł,
b) wyższą niż 36 ton - 2.120 zł,
9. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 760 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.525 zł.

Dla pojazdów, określonych w punktach 1 i 9, posiadających katalizatory lub spełniających wymogi norm w zakresie ochrony środowiska EURO I, EURO II, EURO III lub EURO IV, udokumentowane świadectwem homologacji producenta, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 340 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630 zł,
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 770 zł,
b) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 650 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.410 zł.


Opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzrost cen wynika ze wzrostu stawki podatku VAT w 2011 r. z 22% na 23 %, co będzie miało bezpośredni wpływ na ceny paliwa, części itp. oraz stawki VAT na wywóz odpadów z 7% na 8%, planowanym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska i realizacją projektu inwestycyjnego "Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew".

Za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustalono górną stawkę miesięczną w wysokości 8,42 zł/os.

Za odbiór odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych ustalono górną stawkę miesięczną w wysokości 84,20 zł/m3.

Nie pobiera się opłaty za odpady komunalne selektywnie zebrane i składowane w zbiorczych punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustalono górną stawkę w wysokości 25,00 zł/m3

Wraz z ustaleniem górnej stawki za wywóz i utylizację odpadów stałych, ustalono górną stawkę za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych. Na podstawie danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o, jako największego zakładu, który realizuje takie usługi, górna stawka zostaje utrzymana na poziomie roku 2010 i będzie wynosiła 25,00 zł za 1 m3 nieczystości płynnych.
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (23)
dodaj komentarz

 • +4

  libertarianin_gość

  10.11.2010, 00:41

  ładną sobie reklamę wystawili przed wyborami

  a wspomniany w tekście radny dzięki temu jednemu zdaniu zasłużył sobie na mój głos: "jeśli w taki chcemy karać mieszkańców za kondycję budżetu, to nie mamy do tego moralnego prawa"

  Odpowiedz
  IP: 77.255.xx4.xx0 
 • +3

  taki jeden_gość

  11.11.2010, 21:08

  to nie wszystko

  w tekscie brakuje jednego słowa, "jeśli w taki sposób chcemy karać..." w/w radny swoją wypowiedź motywował między innymi tym że urząd i podległe mu jednostki nie są w stanie odzyskać zaległości czynszowych na kwotę ok. 6 mln. zł. To jest między innymi jeden z "diabelskich pomysłów" podnoszenia podaków. Czyim kosztem , oczywiście naszym , czyli wyborców... w myśl hasła " ABY POLAKOM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ" . Myślę ,że wiecie co zrobić 21.11.2010 r. Ja już wiem!

  Cytuj
  IP: 87.205.xx1.xx2 
  +1

  taki jeden_gość

  12.11.2010, 06:29

  Aby Polakom żyło się lepiej !

  Pamiętacie kto to mówił ?

  Cytuj
  IP: 87.205.xx1.xx2 
 • +4

  Maxx

  10.11.2010, 01:34

  Jakie piękne wyliczenia

  A wystarczy że ze dwie, trzy firmy zmienią siedzibę z Tczewa na tańszą gminę i z dodatkowych wpływów zrobią się ubytki :P. Ale nie ma się co martwić, nie tylko gminy ale i co niektóre rządy operują ekonomią na poziomie szkoły podstawowej i podwyższają akcyzę zakładajac że obrót towarami nią objętymi się nie zmniejszy.

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • +4

  ja_gość

  10.11.2010, 06:25

  niedaleka gmina pelplin ma duzo tanszy podatek od srodkow transportu nawet w trojmiescie mniej placa...

  Odpowiedz
  IP: 188.33.xx3.xx9 
 • +2

  Warto, gośc_gość

  10.11.2010, 07:17

  Kampania....

  No to mamy pasztet na koniec kadencji tej wspaniałej rady miasta - teraz idzmy do wyborów i wybierzmy tych samych radnych a szczegolnie pana Kafkę, Urbana, Antczakową i Misiewicza - przynajmniej bedzie wesoło :)

  Odpowiedz
  IP: 78.88.xx5.xx4 
 • +2

  taki jeden_gość

  10.11.2010, 16:01

  skandal

  tak oszołomie z urzędu, żebyś chciał wiedzieć zagłosuję na nich ponieważ nie są z wami w układzie dzięki któremu żyjecie sobie wesoło od 20 lat!

  Cytuj
  IP: 87.205.xx1.xx2 
 • +3

  _gość

  10.11.2010, 07:52

  Teraz mamy prawdziwy wizerunek osób, którzy są Radnymi i kandydują na to stanowisko. W końcu widzimy ile kosztuje Nas "wesoła" ("Wesołe smutki") twórczość naszych włodarzy.

  Odpowiedz
  IP: 79.188.xx3.xx4 
 • +3

  ssij-moja-blada-szyje

  10.11.2010, 08:05

  Niedługo taniej będzie mieszkać w Trójmieście...

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • koli_gość

  10.11.2010, 08:14

  dajcie spokoj,kasa potrzebna jest

  na georadar bo inaczej................chyba palikot ma racje

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx5.xxx 
 • +2

  hehehe

  10.11.2010, 11:46

  ...

  jeneczki sosnusiuniuńciu jeneczki , no niech ten człowiek wstydu już miastu nie przynosi, no dajcie spokój, toć to się nawet wysłowić nie potrafi - dobrze, że to wieczorem szło, ale siara jak nic .... a pazera z niego straszna .... zobaczcie sami: http://www.tvncnbc.pl/twoj-glos-twoje-pieniadze,7809852,21,klip.html #

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • +2

  _gość

  10.11.2010, 12:32

  Kolejne potwierdzenie decyzji o wyprowadzce z Tczewa.

  Odpowiedz
  IP: 79.188.xx3.xx4 
 • +3

  gość_gość

  10.11.2010, 13:26

  ?

  Opłaty wzrastają ciekawe czy wzrosną wynagrodzenia !!!!!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx6 
 • student_gość

  10.11.2010, 15:32

  Kandydaci dla kasy

  ale beka znowu jaja na koniec wyżerki kasy miejskiej, lepiej jak tacy jak Sosnowski. Kafka -nadworny kierowca i krzykacz Urban niech wróca do PiS heheheheheheh

  Odpowiedz
  IP: 77.112.xx5.xx1 
 • -1

  super_gość

  10.11.2010, 18:22

  Do PISu?!?

  Ale w PISie tych Judaszy nikt już nie chce.

  Cytuj
  IP: 78.88.xx5.xx2 
 • +1

  student też_gość

  10.11.2010, 15:36

  Zdejmijcie tego Kajzera !

  No nie masakra zdejmijcie tego Kajzera reklame tu bo nie pójdę do wyborów wcale, Niech Kajzer lepiej zrobi porzadek u siebie pod domem!!! nierób jede ale posadke dostał w Starostwqie !!!

  Odpowiedz
  IP: 77.112.xx5.xx1 
 • +4

  BUCA_gość

  10.11.2010, 16:46

  ŻENADA!!!

  MŁODZI, SZUKAJCIE PRACY W GDAŃSKU I JAZDA Z TEGO CIEMNOGRODU, FIRMY TEŻ MOŻNA PRZEMELDOWAĆ... NABIJAĆ KABZĘ CWANIAKOM, KTÓRZY SWOJE TŁUSTE DUPSKA TRZYMAJĄ NA STOŁECZKACH I RADUJĄ SIĘ WIELCE Z BIEDY TCZEWIAN...ANTCZAKOWA WYSTROJONA LATA PO MIŚCIE, MIERZĄC ZIMNYM WZROKIEM BIEDNIEJ UBRANE KOBIETY...WYWALIĆ NA ZBITY PYSK, MŁODSI DO WŁADZY, SENIOROM JUŻ DZIĘKUJEMY...NAWET MIEJSC PRACY NIE POTRAFIĄ PRZYCIĄGNĄĆ DO TEJ MIEŚCINKI...

  Odpowiedz
  IP: 77.254.xx9.xx8 
 • +1

  zenek-1948_gość

  10.11.2010, 18:44

  Pani Brigida Genca.

  Wyślijcie babcię Brigidę Genca na emeryturę.

  Odpowiedz
  IP: 89.200.xx7.xx9 
 • +2

  Czytelnik_gość

  11.11.2010, 00:21

  I ja mam isc glosowac! Pytam sie na kogo?

  Kazdy tylko brać i brac ile sie da,okradac nasze kieszenie zgodnie z prawem i zasra...mi uchwałami {taryfami},a co dla mieszkanców? Czy choc raz ktoś wstawil sie za nas ,za tych ktorzy to wszystko utrzymuja? Co roku slysze to samo tylko podwyżki dla ...ów! i tak powiem ,bo mnie to zaczyna ...ać!

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx9.xx0 
 • +2

  taki jeden_gość

  11.11.2010, 20:51

  Artykuł prawdę Ci powie "who is who"

  na takich ludzi co potrafią powiedzieć prawdę na sesji rady miasta i nie tylko. Na takich , którzy nie są w jakimkolwiek układzie i nie czerpią żadnych profitów z budżetowych , czyli naszych pieniędzy. Zapomnieliście już , że urzędnicy i niektórzy niekompetentni radni żyją dzięki nam. Czas aby to wreszcie zweryfikować 21.11.2010 - czytelniku

  Cytuj
  IP: 87.205.xx1.xx2 
 • -4

  Wartp, gośc_gość

  11.11.2010, 08:34

  ADAM LIBERACKI

  Mlody , wykształcony, prowadzi własna działalnośc, pomaga innym to dobry kandydat do Rady miasta z Suchostrzyg, Bajkowego, Prątnicy - Adam Liberacki - głosujmy na młodego i uczciwego !

  Odpowiedz
  IP: 78.88.xx5.xx4 
 • +3

  Felix_gość

  11.11.2010, 17:22

  PLATFORMA OBYWATELSKA

  PO TO PARTIA OSZUSTÓW.

  Odpowiedz
  IP: 89.200.xx7.xx9 
 • taki jeden_gość

  12.11.2010, 07:38

  21.11.2010 rok

  Naprawdę warto. To tylko 5 minut.

  Odpowiedz
  IP: 87.205.xx1.xx2 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 

Komentarz dnia