Gniew. Rewitalizacja Starego Miasta jeszcze w tym roku

Rynek w Gniewie (fot. mat. prasowe )
Tczew -  Gniew. Rewitalizacja Starego Miasta jeszcze w tym roku
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Gniew - miasto z charakterem”, czyli rewitalizacji starego miasta. Prace wykona warszawska firma BUDIMEX. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania w około 6 miesięcy, co oznacza, że jeszcze do końca tego roku, Stare Miasto w Gniewie może zyskać nowe oblicze. Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się 23 maja.

24 kwietnia dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach przetargu. Przystąpiły do niego dwie firmy Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” z Grudziądza orz BUDIMEX S.A. z Warszawy. Obie wyceniły realizację zadania na wyższą niż zaplanowała Gmina Gniew kwotę. W takiej sytuacji przetarg można było albo odwołać, albo zwiększyć środki na realizację inwestycji, co zrobił właśnie gniewski samorząd. 11 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której radni przyjęli uchwałę budżetową, na mocy której dodatkowe środki w wysokości 1.976.758,65 zł przeznacza się na to zadanie.

Przypomnijmy, że na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Gniew - miasto z charakterem Gmina Gniew otrzymała ponad 4-milionową dotację. Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Podpisanie umowy, na mocy której dofinansowano przedsięwzięcie, miało miejsce w lipcu ubiegłego roku, przez Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.


Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie śródmieściu Gniewu charakteru z przełomu XIX i XX wieku oraz przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenie walorów kulturowych przestrzeni publicznej w ramach zabytkowego układu urbanistycznego. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przebudowę nawierzchni ulic i placów oraz montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi.

Sonda - odpowiedz na pytanie

Jak Ci się żyje w mieście Tczew?

Drukuj
Prześlij dalej