Regionaliści przygotowują się do VI Kongresu Kociewskiego w 2020 roku

Przygotowania do kongresu (fot. mat. prasowe)
Tczew - Regionaliści przygotowują się do VI Kongresu Kociewskiego w 2020 roku
W urokliwym Dworku Tucholskim w Zblewie w piątek, 5 kwietnia odbyło się spotkanie inaugurujące przygotowania do VI Kongresu Kociewskiego. Na zaproszenie zespołu organizującego poprzedni Kongres w 2015 roku zebrało się ponad trzydziestu samorządowców, naukowców i działaczy społecznych. W większości zaangażowanych w prace kongresowe przed pięciu laty.

Rolę gospodarza pełniła zblewska Fundacja Oko-Lice Kultury, która przygotowała ciekawą wystawę fotograficzną towarzyszącą oraz zaprezentowała prapremierowo pierwszy film z serii "BRAWANDY z Kociewia", dostępny już na stronie Fundacji.

Po artystycznym wstępie, który zaprezentował prezes Fundacji Lech Zdrojewski, głos zabrał Michał Kargul, przewodniczący zespołu organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego. Pokrótce przypomniał zebranym historię kongresów, po czym skupił się na wypracowanych przed pięciu laty celach i założeniach ideowych Kongresu Kociewskiego. Zwrócił uwagę, że większość z nich jest cały czas aktualna i postawił wniosek by uznać je za punkt wyjścia prac nad VI Kongresem. Zwłaszcza dobrze ujęty wydaje się być podstawowy cel przeprowadzania Kongresów Kociewskich, czyli: "zidentyfikowanie, przedyskutowanie i określenie wyzwań, jakie stoją przed naszym regionem w XXI wieku. Kongres ma także wytyczyć najistotniejsze kierunki działań na rzecz Kociewia oraz wprowadzić w nich nową jakość, opartą na tradycji i dotychczasowych doświadczeniach kongresowych".

W kolejnej części swojego wystąpienia zrelacjonował także dyskusje dotoczone od 2010 roku, dotyczące formuły organizacyjnej Kongresów Kociewskich. Przypomniał projekty przekazania prac kongresowych Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie" oraz powołanie osobnego stowarzyszenia kongresowego. Przedstawił także powody braku realizacji tych pomysłów oraz wynikłą z tego formułę V Kongresu w 2015 roku, charakteryzując jej zalety i wady.


Na koniec doktor Kargul zaproponował zebranym, by przedyskutować ramową formę i zakres czasowy przyszłego Kongresu oraz powołać zespól organizacyjny, który podejmie już konkretne prace.Po tym wystąpieniu głos zabierali kolejni uczestnicy spotkania. Głos zabrali m.in.: profesor Maria Pająkowska-Kensik, doktor Wiesław Wika, prezesi: Towarzystwa Ziemi Tczewskiej Jarosław Bartoszewski, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej Mirosław Kalkowski, Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie Bogdan Wiśniewski oraz Bractwa Czarnej Wody Józef Malinowski. Swoimi refleksjami na temat przyszłego kongresu dzielili się także: Dorota Piechowska organizatorka "Kociewie Design Festiwal", Maria Daszkiewicz z Forum Kobiet PSL, Jerzy Cisewski, dyrektor tczewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Lech Zdrojewski z Fundacji Oko-Lice Kultury. W imieniu samorządów powiatowych deklarację włączenia się w prace kongresowe składali Krzysztof Korda z zarządu powiatu tczewskiego oraz Iwona Karolewska sekretarz powiatu świeckiego. Ponownie, jak pięć lat temu konkretne zaangażowanie zgłosił w imieniu miasta i gminy Nowe Zbigniew Lorkowski, zastępca tamtejszego burmistrza.]

Zabierający głos dość zgodnie opowiadali się za powtórzeniem formuły Kongresu z 2015 roku jednak z jedną ważną zmianą: zorganizowaniem punktu kulminacyjnego, jednego lub kilku wydarzeń w ciągu kilku następujących po sobie dni, które przyciągną zainteresowanie Kociewiaków, osób spoza regionów oraz mediów. Poza luźnymi refleksjami padły także konkretne propozycje i deklaracje. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie planuje organizację Kongresu Bibliotekarzy Pomorza. Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie w ramach Kongresu chciałaby zorganizować dwie konferencje naukowe, jedną poświęconą nauczycielom kociewskim a drugą sportowi w regionie. W formułę działań kongresowych mają być włączone także Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, Festiwal Smaku w Grucznie oraz "Kociewie Design Festiwal" w Skórczu. Wstępnie natomiast jest chęć organizacji konferencji historycznej w Nowem oraz konferencji pomorzoznawczej w Tczewie.

Po przedyskutowaniu sprawy formuły Kongresu powołano Zespół Organizacyjny, który podejmie już konkretne prace przygotowawcze. Po krótkiej dyskusji na jego lidera wybrany został Lech Zdrojewski. Następnie do Zespołu zgłosili się także: Dorota Piechowska, Mirosława Borucka, Beata Graban, Przemysław Kilian i Michał Kargul.
Zadeklarowano także, że skład zespołu jest otwarty i wskazane byłoby, by wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane włączeniem się w VI Kongres Kociewski desygnowały tam swoich przedstawicieli. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę powołania Komitetu Honorowego i zaapelowano by propozycje kandydatur do jego składu zgłaszać do Zespołu. Adresem kontaktowym pozostaje mejl: kongreskociewski@wp.pl oraz fanpage na Facebooku "Kongresy Kociewskie".

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjne kluski, które zaserwowali gospodarze, co było okazją do kuluarowych już rozmów i dyskusji.

Zdjęcia Kinga Gełdon

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA