Rada Organizacji Pozarządowych w gminie Gniew - są pierwsze zalążki

Malownicza panorama Gniewa (fot. gniew.pl)
Tczew - Rada Organizacji Pozarządowych w gminie Gniew - są pierwsze zalążki
W zeszłym już roku Gmina Gniew przystąpiła do projektu Decydujmy Razem. W przeciągu wieli miesięcy odbyły się spotkania, mające na celu partycypacyjne włączenie mieszkańców w życie gminy, a przede wszystkim wspólne z nimi i samorządem konsultowanie strategicznych dokumentów. Takim właśnie jest Wieloletni Program Współpracy Gminy Gniew z Organizacjami Pozarządowymi.

W ramach projektu odbyły się dokładnie trzy spotkania z mieszkańcami gminy. Pierwsze - informacyjne, mające na celu zapoznanie gniewian z mało powszechnym sposobem tworzenia dokumentów - metodą partycypacyjną. Wielu członków organizacji pozarządowych nie zdaje sobie jeszcze bowiem sprawy, co dokładnie ich dotyczy, co im przysługuje, a czego oczekiwać mogą od lokalnych władz. Uświadomienie ich w tychże kwestiach jest też głównym celem programu, który zakłada przede wszystkim aktywne włączenie mieszkańców w życie lokalne gminy.

Gniew, jako członek-realizator projektu podjął współpracę z dyrektorem Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku Jerzym Boczoniem, który pełni rolę eksperta w tworzeniu wieloletniego programu. Uczestniczy w organizowanych spotkania i daje wskazówki dalszej pracy nad dokumentem. Ostatnie w tym roku spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych miało miejsce 16 grudnia. Było to kluczowe zebranie i najważniejsze, jakie do tej pory odbyło się w Gniewie. Spotkali się na nim mieszkańcy, władze miasta i radni Rady Miejskiej w Gniewie. Wspólnie rozmawiali na temat powołania czteroletniego, jak określili, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Gniew, określając główne cele i priorytety dokumentu. Praca w zespołach uświadomiła jedno - wszyscy mają to samo marzenie - wspólna baza dla organizacji, jaką niektórzy nazwali nawet "wspólnym domem".
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ

Na spotkaniu poruszona została też kwestia powołania Rady Organizacji Pozarządowych w gminie Gniew. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na styczeń przyszłego roku, w celu określenia powołania rady i zasad jej działania. Są to pierwsze zalążki do stworzenia swoistego organu, będącego głównym ciałem skupiającym przy sobie wszystkie organizacje i rozwiązujące ich problemy. Rada miałaby też na celu promocję działań podejmowanych przez organizacje oraz wsparcie merytoryczne grup.

Projekt Decydujmy razem i tworzenie programu dotyczącego bezpośrednio organizacji pozarządowych, u których zauważa się w Gniewie tendencję wzrostową pokazuje formy współpracy z samorządem Gminy Gniew oraz oczekiwania NGO's wobec lokalnej władzy. Rozmowy prowadzone na spotkaniach niejednokrotnie pokazały problemy z jakimi borykają się gniewskie organizacje, a przede wszystkim ogromne zainteresowanie i zaangażowanie w działania partycypacyjne, które jak sami stwierdzili, są im bardzo potrzebne.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA