Skanalizują gminę - tak dużych inwestycji jeszcze nie było

Od lewej wójt gminy Tczew - Roman Rezmerowski, marszałek województwa pomorskiego - Jan Kozłowski i wicemarszałek Mieczysław Struk podczas podpisania umowy

odbyło się
09
09.2009
Środa
Tczew - Skanalizują gminę - tak dużych inwestycji jeszcze nie było
Gmina Tczew pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu skanalizowanych zostanie kilka podtczewskich wsi. Wartość "Kompleksowego programu gospodarki ściekowej Gminy Tczew" wraz z projektem "uzupełniającym" szacowana jest na ponad 33 mln zł. Tak wielkich inwestycji jeszcze u nas nie było - przekonują gminni urzędnicy.

Umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wójt gminy Tczew, Roman Rezmerowski, podpisał 31. sierpnia. Dzięki zadaniu "Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający" wsie Miłobądz, Mieścin, Malenin, Szpęgawa, Tczewskie Łąki i Rukosin zostaną skanalizowane w całości. Wcześniej gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew" z Funduszu Spójności w kwocie blisko 14 mln zł. Dzięki temu wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami o długości 30,3 km, do której przyłączonych zostanie 2796 mieszkańców wsi Miłobądz, Mieścin, Malenin, Szpęgawa, Tczewskie Łąki. Wójt Roman Rezmerowski wyjaśnia, dlaczego te same miejscowości pojawiają się w dwóch różnych programach:

- W projekcie z Funduszu Spójności nie można realizować zadania, jeżeli tzw. współczynnik koncentracji jest mniejszy niż 120 mieszkańców na jednym kilometrze sieci. Wymóg ten spowodował "obcięcie" rzeczowych zakresów projektów. Inaczej mówiąc, część sieci kanalizacyjnych na odcinku, gdzie nie osiągnięto tego wskaźnika, przedstawiono do zadania pn. "Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. W tym projekcie nie było ograniczenia odnośnie współczynnika koncentracji, dlatego też "zebraliśmy" wszystkie odrzucone odcinki w ramach projektu "uzupełniającego". - tłumaczy Roman Rezmerowski.


Gmina nie składała jednego wniosku o dofinansowanie na całość zadania do RPO, bowiem dla tak dużego projektu (łącznie) nie wystarczyłoby pieniędzy. Otrzymane wsparcie z Funduszu Spójności jest większe niż przyznane dofinansowanie dla wszystkich samorządów powiatu tczewskiego.

- Projekt "uzupełniający" gwarantuje nam dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.679.096,09 zł. netto, a szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi 6.557.442,15 zł. netto. Za powyższe kwoty gmina zobowiązana jest wybudować 18.732,5 mb sieci kanalizacyjnej, która pozwoli się przyłączyć 743 mieszkańcom. Sumując obydwa zadania, gmina Tczew pozyskała na ich realizację 17.403.274,56 zł. netto. Informujemy o pozyskanych kwotach netto, ponieważ od 1 stycznia 2008 r. gmina podatek VAT w gospodarce wodno-ściekowej w całości sobie odlicza, otrzymując zwrot z Urzędu Skarbowego. - dodaje wójt.

Wartość "Kompleksowego programu gospodarki ściekowej Gminy Tczew" wraz z projektem "uzupełniającym" szacowany jest na kwotę 33.247.750 zł. z VAT. Jak podkreślają gminni urzędnicy, tak wielkich inwestycji jeszcze w gminie nie realizowano. W 2008 roku największą inwestycją gminy była budowa sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce o wartości 5,3 mln zł. We wrześniu br. zostanie rozpisany przetarg na roboty budowlane dla projektu "uzupełniającego". Zakończenie inwestycji nastąpi w lipcu 2011 roku.
Drukuj
Prześlij dalej