Coraz chętniej zgłaszamy się na bezpłatne badania profilaktyczne

Bezpłatne badania wykrywania cukrzycy (fot. dooktor.pl)
Tczew - Coraz chętniej zgłaszamy się na bezpłatne badania profilaktyczne
Wraz z końcem ubiegłego roku zakończyły się dwa programy profilaktyczne, w ramach których mieszkańcy naszego powiatu mogli bezpłatnie przebadać się w celu uchronienia siebie przed cukrzycą i rakiem gruczołu krokowego. Jak pokazały dane, które zebrano po zakończeniu obu projektów, zainteresowanie badaniami ma tendencję wzrostową. Na powiatowe badania w 2010 roku zgłosiły się 553 osoby, natomiast w ubiegłym roku już 701 osób.

W 2011 roku Powiat Tczewski realizował dwa programy profilaktyczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia - Powiatowy Program Profilaktyki Raka Gruczołu Krokowego i Powiatowy Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy. Na realizację obu powiat przeznaczył środki finansowe w wysokości 50 tys. zł, w tym 20 tys. zł stanowiła dotacja gminy Pelplin. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w 44,07 proc, w tym udzieloną pomoc finansową w 31,27 proc.

- Jeśli chodzi o program związany z profilaktyką raka gruczołu krokowego, to był realizowany był w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia. Od 1 sierpnia do 10 grudnia 2011 r. przebadano 145 mężczyzn, mieszkańców naszego powiatu, w wieku od 50 roku życia, u których dotychczas nie rozpoznano raka stercza. W ramach programu wykonywano badania diagnostyczne w kierunku raka gruczołu krokowego (I etap) oraz w przypadku zaleceń lekarskich przewidziano badania specjalistyczne (II etap). Do II etapu kwalifikował się jeden pacjent, ale po wstępnej diagnostyce ambulatoryjnej, tj. na podstawie wyniku PSA, badania per rectum i wywiadu lekarskiego, stan chorobowy badanego kwalifikował się do natychmiastowego leczenia i hospitalizacji w oddziale urologicznym. Aktualnie pacjent jest pod stałą kontrolą poradni urologicznej w Tczewie. - informuje Kamila Wiśniewska, rzecznik tczewskiego starostwa - Natomiast program związany z wczesnym wykrywaniem cukrzycy, odbywał się w okresie od 9 maja do 15 grudnia 2011 r.

W ramach programu realizowane były dwa zadania - Szkoła edukacji cukrzycy, czyli działania edukacyjne w kierunku cukrzycy, których adresatami byli mieszkańcy Powiatu bez ograniczeń wiekowych (Przeprowadzono trzydzieści jeden sesji szkoleniowych, czas szkolenia jednej grupy szkoleniowej wynosił średnio 4,5 godziny, łącznie przeszkolono 322 osoby) oraz badania przesiewowe w kierunku cukrzycy. Badaniami objęto mieszkańców powiatu od 40 roku życia, u których dotychczas nie rozpoznano cukrzycy. Badania przesiewowe odbywały się w czterech miejscach na terenie Powiatu Tczewskiego - w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w: Pelplinie - 5 razy w tygodniu, Tczewie - 2 razy w tygodniu, Morzeszczynie - 2 razy w tygodniu oraz Rudnie - raz w tygodniu. Dodatkowo, celem poprawy stawiennictwa na badania, zorganizowano tzw. pobrania w terenie. Przeprowadzono łącznie 10 sesji wyjazdowych do miejscowości: Gniew, Opalenie, Lipia Góra, Rajkowy, Subkowy, Radostowo, Gorzędziej. W sumie wykonano 556 pierwszorazowych pobrań glukozy (263 na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pelplin), z czego u 44 osób wykonano powtórne badanie (33 na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pelplin), 31 osób (26 mieszkańców miasta i gminy Pelplin) skierowano na konsultacje do lekarza diabetologa. W wyniku prowadzonych działań profilaktycznych u 14 osób stwierdzono cukrzycę, a u kolejnych 19 osób zaistniała konieczność wprowadzenia diety cukrzycowej, co stanowi 5,94 proc. stanów nieprawidłowych w odniesieniu do ogólnej liczby osób badanych.

- Stwierdzone w wyniku programów przypadki zachorowań dowodzą, jak konieczny jest nasz udział w badaniach profilaktycznych, do udziału w których zachęcam naszych mieszkańców! - komentuje starosta Józef Puczyński. - Jednocześnie informuję, że programy zdrowotne (rak i cukrzyca) będą kontynuowane w bieżącym roku - od kwietnia. Aktualnie też trwają prace nad nowym programem - Powiatowy Program Zapobiegania Czynnikom Ryzyka Raka Szyjki Macicy "Chronię życie przed rakiem", w ramach którego prowadzone byłyby działania edukacyjne oraz szczepienia ochronne przeciw HPV w populacji dziewcząt w wieku 12 lat. Wdrożenie powyższego programu uzależnione jest między innymi od uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych. - dodaje starosta.
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia