Jest już Rada Organizacji Pozarządowych w gminie Gniew

Przewodniczącym Rady został Sławomir Kensicki z Klubu Sportowego KS Sobieski (pierwszy od prawej) (fot. tcz.pl)
Tczew - Jest już Rada Organizacji Pozarządowych w gminie Gniew
Na temat powołania Rady Organizacji Pozarządowych w Gniewie mówiło się już od dłuższego czasu. Dopiero jednak pod koniec stycznia słowa zamieniły się w czyny, i na ich mocy organ rady zyskał rację bytu. Na zorganizowanym spotkaniu wyłoniono jej członków oraz prezydium. Przewodniczącym Rady został Sławomir Kensicki, prezes Klubu sportowego KS Sobieski.

Rada stanowić ma reprezentację organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Gniew. Do głównych jej zadań należałoby między innymi: współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego, podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowanie inicjatyw integrujących sektor pozarządowy w gminie Gniew.

Na spotkaniu, które odbyło się w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki wyłoniono członków Rady oraz jej prezydium, w skład którego weszli: Sławomir Kensicki - przewodniczący Rady, Krzysztof Urban, Agnieszka Piecuch, Dariusz Pliszka oraz Łukasz Cieszyński.

Rada Organizacji Pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji, które chętne są, by aktywnie działać na rzecz społeczeństwa lokalnego, a w szczególności lokalnych organizacji. Przedstawiciele grup, którzy nie byli obecni na spotkaniu w każdej chwili mogą dołączyć do grona członków rady, by wspólnie reprezentować gminne organizacje pozarządowe.

Obecnie Rada pracuje już nad wypracowaniem własnego regulaminu, na mocy którego zacznie realizować swoje plany. Ostatnio jej członkowie wzięli też udział w spotkaniu projektu Decydujmy razem, pracując nad Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Gniew z Organizacjami Pozarządowymi.

Więcej szczegółów uzyskać można u Sławomira Kensickiego pod numerem telefonu 605 821 269.
Drukuj
Prześlij dalej