Szukają kandydatów na ławników

Kadencja ławników trwa 4 lata (fot. tcz.pl)
Tczew - Szukają kandydatów na ławników
Jeszcze do końca miesiąca do tczewskiego magistratu można zgłaszać kandydatów do pozostania ławnikiem. Kadencja ławników sądowych upływa z końcem tego roku. Dlatego najpóźniej w październiku br. rady gmin powinny dokonać wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50-osobowe grupy obywateli mających czynne prawo wyborcze i mających stałe zameldowanie na terenie danej gminy.

- Do zgłoszenia należy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. - wylicza Małgorzata Mykowska z zespołu prasowego tczewskiego magistratu.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydz. Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Tczewie, tel. 58 77 59 391.

Ławnik - niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji.

W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy oraz część spraw wynikających ze stosunków rodzinnych. W procesie karnym sąd okręgowy w sprawach o zbrodnie orzeka w składzie dwóch ławników i sędziego, a w sprawach o przestępstwa zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności - w składzie dwóch sędziów i trzech ławników (art. 28 kpk, wg stanu prawnego po dniu 28.07.2007 r.). Składy z udziałem ławników rozpoznają sprawy tylko w I instancji.

W zakresie orzekania ławnik posiada większość prerogatyw sędziego: jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej, a ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.

Źródło - wikipedia
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (5)
dodaj komentarz

 • +2

  iga_gość

  15.06.2011, 08:11

  ciekawe do czego w Tczewie ten ławnik? wydziału pracy nie mamy, sądu okręgowego nie mamy, chyba że w sprawach rodzinnych .... poza tym w praktyce i tak nie mają nic do powiedzenia bo decyzję podejmują sędziowie. wg mnie stanowisko bez sensu- " czynnik społeczny" często bowiem śpi na rozprawie..

  Odpowiedz
  IP: 83.0.xx6.xx4 
 • +3

  x_gość

  15.06.2011, 09:20

  ale 30 zł za rozprawę plus za dojazd piechotą nie chodzi :P

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx7.xx4 
 • Pax_gość

  15.06.2011, 09:28

  Czy ktoś tam w ogóle się zna na prawie i walczy o prawa pokrzywdzonych? Najważniejsze by byle komu dowalić jak największy wyrok za kradzież chleba ze sklepu, a jak jest sytuacja, że rodzina cierpi przez znęcającego się nad nimi ojca to już nie ma mądrych i to cała rodzina musi sobie szukać nowego lokum a nie oprawca, cała sytuacja ostatnio była omawiana w programie Interwencja na Polsacie.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx3.xx5 
 • +1

  _gość

  15.06.2011, 22:05

  ale

  Posłuchaj nic nie usprawiedliwia kradzieży. Ani bycie komunistą ani trudny dom ani też kleptomania.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx3.xx9 
 • +2

  K.G_gość

  15.06.2011, 11:35

  Czy ktoś tam w ogóle się zna na prawie i walczy...

  Tak jest ktoś taki zapraszam na stronę. Jeśli masz jakiś problem. http://courtwatch.pl/fundacja/dzialania/

  Odpowiedz
  IP: 77.255.xxx.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.