5,5 tysiąca uczniów zdecyduje, na co przeznaczyć 200 tys. zł

Dzieci, szkoła (fot. tcz.pl)
Tczew - 5,5 tysiąca uczniów zdecyduje, na co przeznaczyć 200 tys. zł
W Tczewie po raz drugi rusza II edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Blisko 5,5 tys. uczniów tczewskich podstawówek zdecyduje o wydaniu 200 tys. zł na szkolne zakupy i inwestycje.

Właśnie rusza II edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Inicjatywa adresowana jest do 9 publicznych szkół podstawowych.

- Uczniowie mają do dyspozycji łącznie 200 tys. zł (ponad 22 tys. zł na szkołę). Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wyłącznie uczniowie danej szkoły. Procedurę zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w danym okręgu i ich weryfikacji przygotowuje i przeprowadza dyrektor szkoły (zgodnie z harmonogramem). Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie przez uczniów danej szkoły. Do głosowania jest uprawniony każdy uczeń danej szkoły. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwych dyrektorów szkół i we współpracy z wnioskodawcami projektu.- wyjaśnia Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tczewie.

Jeszcze przed wakacjami nastąpi zgłaszanie, a potem głosowanie na zaproponowane projekty, a do końca 2019 r. szkoły będą miały czas na ich realizację.

W ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania - projekty kończące się wyłącznie efektem trwałym i pozostającym do dyspozycji danej szkoły.

Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać cechy zadań bieżących, (w tym remonty i zakupy) lub inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
- być dostępne dla uczniów danej szkoły;

- być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2019;
- być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
- uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
- muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
- nie mogą być realizowane na innych terenach niż tereny szkolne (będące w administracji szkoły);
- całkowita wartość jednostkowa jednego projektu nie może być niższa niż 500,00 zł i nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków przypadającej na daną szkołę, tj. 22 222,00 zł;
- całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z dokonaniem zakupu, opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;
- projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

Harmonogram Szkolnego Budżetu Obywatelskiego:

1/ Zebranie dyrektorów z uczniami poszczególnych publicznych szkół podstawowych - w szkołach - do 22.05.2019 r.
2/ zgłaszanie projektów - od 23.05.2019 r. do 31.05.2019 r.
3/ weryfikacja projektów- do 04.06.2019 r.
4/ ogłoszenie listy projektów - do 07.06.2019 r.
5/ głosowanie na zakwalifikowane projekty - od 10.06.2019 r. do 18.06.2019 r.
6/ ogłoszenie wyników Szkolnego Budżetu Obywatelskiego- do 25.06.2019 r.

W 2018 r., w ramach szkolnego Budżetu Obywatelskiego, zrealizowanych zostało 18 projektów.
Frekwencja podczas głosowania w szkołach wynosiła 58 do 88 proc. (średnio 67,43 proc.).
Wśród pomysłów przegłosowanych przez dzieci i młodzież były m.in. rozbudowa szkolnej sceny teatralnej, zakup sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenie boiska szkolnego, unowocześnienie pracowni komputerowej, zakup monitorów, tabletów, e-booków, zakup podłogowych gier planszowych, kąciki wypoczynkowe, szafki.

Szczegółowe informacje oraz regulamin szkolnego budżetu Obywatelskiego Tczewa znajdują się na www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl

Drukuj
Prześlij dalej